กิจกรรมฝึกการอ่าน การแปลและเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้รักการอ่าน และการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สนร. จึงจัดกิจกรรมฝึกการอ่าน การแปลและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่ศึกษาในระดับโรงเรียนภาษาระดับเบื้องต้นได้ทดสอบความสามารถทางด้านภาษาของตนพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรม ความคิด และสังคมญี่ปุ่น

ในครั้งนี้ จะเป็นการฝึกการอ่านและแปลบทความจากหนังสือพิมพ์ 日本経済新聞ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2556 ในหัวข้อ  実践マナー待ち合わせ時間厳守 โดย สนร. ได้มีการปรับภาษา และใส่เสียงอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

โดยในครั้งนี้ นายภวินท์ จารย์ลีนทร.ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่น 3 ได้ส่งบทความแปลมา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

実践マナー塾わせ 時間 厳守

การฝึกมารยาท เรื่องการรักษาเวลาในการนัดหมายอย่างเข้มงวด

今年も マナーを守って、さわやかに スタートしたいものです。そこで     1月は 最も 身近な「約束 を 守る 大切さ」について 考えてみましょう。まず その 代表とも 言える「待ち合わせ」について です。

ปีนี้ ก็ควรจะเริ่มต้นปีอย่างอิ่มเอมใจด้วยการรักษามารยาท  ดังนั้นในเดือนมกราคมนี้ มาร่วมคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสัญญาซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวเราที่สุด   ก่อนอื่นขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับ การนัดพบ ซึ่งสามารถพูดได้ว่าเป็นตัวแทนของการสัญญาอย่างหนึ่ง

先日午前10時に わせの 相手から「いま駅にいたので、      これからバスに ります」と10時ちょうどに 電話がありました。結局到着したのは10時15分で、遅刻です。でもその人はあまり いとは   っていない 様子で「くなりました」とっただけでした。 

เมื่อหลายวันก่อน ได้รับโทรศัพท์เมื่อเวลา 10 โมงตรงพอดี จากอีกฝ่ายหนึ่งที่นัดหมายไว้ตอนเช้าเวลา 10 โมง ว่า ตอนนี้ ถึงสถานีรถไฟแล้ว ต่อจากนี้จะขึ้นรถโดยสาร”  ในที่สุด ก็มาสายโดยเดินทางมาถึงเวลา 10 โมง 15 นาที แต่ทว่า คนคนนั้นกับพูดแค่ว่า สายไปแล้วครับโดยไม่มีท่าทีสำนึกผิดแต่อย่างใด 

こうしたケースは 携帯電話 してから、とても くなったと      じます。いつ、どこにいても 連絡 れる 気安さが、時間 厳守という 約束意識 曖昧にしてしまっているのでしょう。

การกระทำในกรณีเช่นนี้  รู้สึกว่ามีมากขึ้น หลังจากโทรศัพท์มือถือถูกใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าที่ใดเมื่อไหร่ ก็สามารถติดต่อถึงกันได้อย่างง่ายขึ้น ทำให้ความสำนึกถึงการสัญญาซึ่งในที่นี้คือ การรักษาเวลาอย่างเข้มงวดนั้นได้ถูกละเลยไป

 目的 確認も「大丈夫。これがあるから」とスマートフォンをります。しかし事前 確認をしなかったために ったりするなど、  よくあることなので 注意したいですね。

การตรวจสอบของจุดหมายปลายนั้นก็เลือนรางตามไปด้วย เนื่องจากผู้คนมัวแต่พึ่งพา สมาร์ทโฟน จึงคิดว่า ไม่เป็นไร มีสมาร์ทโฟนอยู่แต่ว่า การที่ไม่ได้ตรวจสอบสถานที่นัดพบมาก่อนนั้น อาจจะทำให้หลงทางได้ ซึ่งกรณีนี้มักเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ  จึงอยากให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย  

約束した 時間相手 でも 厳守することが 社会 基本です。約束る人とは 信頼 関係生まれ、いつも 遅刻する人はもうそれだけで   人間的に信じてもらえなくても 仕方ありません。 

เวลาของการนัดพบนั้น ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะเป็นใครก็ตาม เป็นกฎพื้นฐานของสังคมที่จะต้องรักษาเวลาอย่างเข้มงวด ผู้ที่รักษาสัญญาได้นั้น จะสร้างความไว้วางใจ เชื่อใจให้กับอีกฝ่ายได้ ส่วนผู้ที่สายอยู่ตลอด ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่จะไม่ได้รับความเชื่อถือหรือความไว้วางใจในฐานะมนุษย์อีกต่อไป

遅刻した時には「ご迷惑おかけしてありません」とげてること。また仕事びなどそのときの目的わせて、分前、     10分前などゆとりを持って到着することも常識です。ぜひ確認 してください。

เมื่อมาสาย จะต้องก้มศีรษะพร้อมกับกล่าวขอโทษ ว่า ขอโทษ (ครับ/คะ) ที่สร้างความเดือดร้อน  นอกจากนี้ เป็นเรื่องโดยทั่วไปที่จะต้องรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องเที่ยว ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย หรือเผื่อเวลาไว้ประมาณ 5 นาที หรือ 10 นาที ตามวัตถุประสงค์ของการนัดหมายในแต่ละครั้ง  ดังนั้นขอให้ทุกคนทบทวนมารยามในการรักษาเวลานี้อีกครั้งด้วย

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3