ประสบการณ์การไปโฮมสเตย์ช่วงปิดเทอมฤดูหนาวของน้องนิตอม โอดอส3

สนร.ขอนำบทความของน้องปาริษา  เลิศรัศมี (นิตอม)  นทร.ทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่น 3 จากโรงเรียน Shinjuku Japanese Language Institute

ที่ได้มีโอกาสไปโฮมสเตย์ที่ฮอกไกโดเป็นเวลา 14 วันมาให้อ่านกันคะ

อ่านบทความได้ ที่นี่

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3