อาจารย์ที่ปรึกษาคืออะไร ควรหาอย่างไร

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึงอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน แผนการวิจัยและวิชาที่เรียนสถานศึกษาบางแห่งจำเป็นต้องติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตกลงยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถเข้าศึกษาได้ วิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาคือการขอร้องให้อาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยที่ตนเคยศึกษาเป็นผู้แนะนำให้นอกจากนี้สามารถหาได้จากรายนามหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาการค้นคว้าวิจัยhttps://www.jst.go.jp/ และ http://researchmap.jp/

สำหรับการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษานั้นควรจะส่งรายละเอียดของตนที่ชัดเจน เช่น เหตุผลที่เลือกอาจารย์ท่านนั้นผลงานวิจัยที่ผู้เรียนเคยทำมา แผนงานวิจัยที่จะทำในครั้งนี้หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะแนบหนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนในประเทศของตนไปด้วยเนื่องจากอาจารย์จะพิจารณาคนที่ท่านไม่รู้จักมาก่อนได้จากเพียงเอกสารที่ส่งมาเท่านั้นการที่จะได้รับการยอมรับในครั้งแรกคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นอาจจะต้องติดต่อหลายครั้งเพื่อให้อาจารย์รับรู้ถึงความตั้งใจจริง

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3