ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่น่าเข้าเรียนนักเรียนสามารถหาข้อมูลโรงเรียนภาษาได้ที่www.nisshinkyo.org (เป็นเวปไซด์ของ The Association for the Promotion of Japanese Language Education)โดยอาจพิจารณาจากเกณฑ์หลักๆดังต่อไปนี้

1. วันก่อตั้งโรงเรียน/ Starting date of Japanese Language Education (ระยะเวลาที่ดำเนินการมานานแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับ)

     2. จำนวนครู จำนวนนักเรียน (โรงเรียนที่มีครูนักเรียนมาก อาจแสดงถึงความมั่นคง เป็นที่ยอมรับ)

     3. จำนวนนักเรียนจากประเทศที่ใช้ตัวอักษรคันจิ (โรงเรียนที่มีนักเรียนจากประเทศจีน ไต้หวัน และเกาหลีมากจะมีวิธีการสอนภาษาสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานอักษรคันจิซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักเรียนไทย)

     4. รูปแบบการก่อตั้ง /Type of Establisher กรณีที่เป็นนิติบุคคลด้านการศึกษา (school juridical persons)แสดงว่าเป็นโรงเรียนเน้นทางวิชาการ ส่วนกรณีบริษัท (corporation) จะเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหากบริษัทมีปัญหาทางธุรกิจก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเลิกกิจการได้

     รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯเคยส่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปเรียนเพื่อเตรียมตัวก่อนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีดังนี้

ชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนครึ่งวัน

     1. Aoyama School of Japanese โทรศัพท์ : 03-3465-9577

     2. JET Academy (ชื่อภาษาญี่ปุ่น JET Nihongo Gakko) โทรศัพท์ : 03-3916-2101

     3. The Tokyo School of Japanese Language (แต่นิยมเรียกว่า  Naganuma School) โทรศัพท์ : 03-3463-7261

     4. Sendagaya Japanese School (ชื่อภาษาญี่ปุ่น Sendagaya Nihongo Gakko) โทรศัพท์ : 03-3987-7001

     5. Shinjuku Japanese Language Institute (ชื่อภาษาญี่ปุ่น Shinjuku Nihongo Gakko) โทรศัพท์ : 03-5273-0044

ชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนเต็มวัน

     1. Asian Students Cultural Association Japanese Language Institute (นิยมเรียกว่า ABK) โทรศัพท์ :03-3946-2171

     2. Japan Student Services Organization Tokyo Japanese Language Education Center (เรียกสั้นๆว่า JASSO)           

         โทรศัพท์ :03-3371-7268

     อนึ่ง เมื่อเข้าศึกษาแล้วการเปลี่ยนโรงเรียนสอนภาษาฯกลางคัน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงขอให้ท่านศึกษาลักษณะและเงื่อนไขของโรงเรียนสอนภาษาฯอย่างรอบคอบด้วยตัวท่านเอง

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3