รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ Kindai University

Kindai1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้่าที่ สนร. จำนวน 2 คน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และผู้บริหาร Kindai University, Nara Campus

คณบดี Mr. Shigeru SHIGEOKA ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวชมเชยนายธนโชติ วัฒนถาวร นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถ

สำหรับแคมปัสนี้ มีเฉพาะคณะเกษตร ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชา ได้แก่ Agriculture Science, Fisheries, Applied Biological Chemistry, Food Science and Nutrition, Environmental Management, Advanced Bioscience

หลังจากนี้ได้พาชมห้องทดลอง และอาคารเรียน

สำหรับแคมปัสนี้ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนศึกษาในชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 จำนวน 1 ราย

ได้แก่ นายธนโชติ วัฒนถาวร ซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนที่ดี และจะจบในระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม 2561

Kindai3

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการประกาศสถานการ…

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้ต...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4