รายงานการเยี่ยมนักเรียนไทยและผู้บริหาร ณ Kobe University

Kobe3

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้่าที่ สนร. จำนวน 2 คน เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และผู้บริหาร Kobe University

คณบดี Mr. Toshiki JINUSHI ได้ให้การต้อนรับ และอธิบายระบบการดูแลนักเรียนต่างชาติของทางคณะ ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยศึกษาในระดับปริญญาตรีเพียง 1 ราย ที่ผ่านมามีอยู่ 2 -3 ราย แต่ได้จบการศึกษาไปเมื่อปีที่แล้ว

นอกจากนี้คณบดียังได้อธิบายหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัย ปัจจุบันมีหลักสูตร IFEEK (International Five-year Economics Education Program at Kobe) ซึ่งผู้เรียนนอกจากจะต้องเรียนวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้ว สามารถลงเรียนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยใน 1 ปี รับจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4.3 จำนวน 1 ราย ศึกษาอยู่ที่นี่ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ น.ส.นิธิดา จิระขจรวงศ์ ซึ่งเพิ่งเข้าไปศึกษาเมื่อเมษายน 2559

KObe1

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4