ระบบการควบคุมของชาวต่างชาติระบบใหม่

ระบบการควบคุมการพำนักของชาวต่างชาติระบบใหม่นี้จะนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2555 นี้

ขอให้นักเรียนไทยในญี่ปุ่นศึกษาทำความเข้าใจในระบบดังกล่าวได้ที่นี่ภาษาไทย  ภาษาญี่ปุ่นโดย สนร. ขอสรุปย่อๆดังต่อไปนี้

1. มีการออกบัตร Residence Card ขึ้นมาใช้แทน Alien Card ที่จะถูกยกเลิก

2. ในการออกนอกประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และยังมีวีซ่าอยู่ ไม่ต้องทำ Re-entry

สำหรับผู้ที่ถึอบัตร Alien Card ณ ตอนนี้สามารถใช้แทนเสมือนเป็นบัตร Residence Card ได้ในระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งหมดอายุวีซ่า จึงไม่จำเป็นต้องรีบไปดำเนินการเปลี่ยนเป็น Residence Card ทันที

เมื่อวีซ่าหมดอายุลง และต้องไปต่อวีซ่าใหม่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการออก Residence Card ให้

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3