ประกาศเตือนและแนะนำวิธีปฏิบัติตนในกรณีถูกบุคคลแปลกหน้าคุกคามหรือหลอกลวง

นื่องด้วย สนร.ได้รับแจ้งว่ามีเหตุนักเรียนทุนฯหลายรายถูกคุกคามและหลอกลวงทางโทรศัพท์  สนร.จึงขอนำรายละอียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 1 ราย มาเป็นอุทาหรณ์ ดังนี้

   "นักเรียนได้รับโทรศัพท์จากเลขหมายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งโทรศัพท์มาหานักเรียนติดต่อกัน 2 วัน โดยที่นักเรียนไม่ได้รับสาย แต่ครั้งสุดท้ายมีข้อความฝากไว้ให้โทรกลับทำให้นักเรียนคิดว่าอาจเป็นใครที่มีธุระสำคัญต้องการติดต่อนักเรียนจึงโทรศัพท์กลับไป และพบว่าต้นสายเป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งโดยชายแปลกหน้าได้พูดคุยด้วยดีและสอบถามเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนแล้วแจ้งว่านักเรียนค้างชำระค่าบริการเว็บไซต์จำนวนหนึ่งหมื่นเยนเศษๆแต่เนื่องจากเลยกำหนดชำระค่าบริการแล้ว ทำให้นักเรียนต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน 300,000.- เยน เมื่อได้ยินดังนั้น นักเรียนได้ตอบไปว่า ไม่รู้เรื่องและไม่ได้ใช้เว็บไซต์นั้น หรือหากใช้จริงแล้วจำไม่ได้ก็ขอให้ส่งใบเรียกเก็บเงินมาแต่ชายแปลกหน้าบ่ายเบี่ยงและพูดคุยสอบถามไปเรื่อยๆกระทั่งนักเรียนพลั้งบอกที่อยู่และสถานศึกษาให้ทราบทำให้ชายแปลกหน้าเริ่มข่มขู่ว่าหากไม่โอนเงินเข้าบัญชีจนครบจำนงนที่ค้างชำระจะตามไปทวงถึงสถานศึกษานักเรียนพยายามตัดบทสนทนา แต่วันต่อมาชายดังกล่าวก็โทรศัพท์มาอีกถึงกว่ายี่สิบครั้งและวันถัดมาก็ไปยังห้องพักของนักเรียน โดยเคาะประตูเรียกให้ออกมาพูดคุยนักเรียนไม่ได้ออกไปพบชายดังกล่าว และรู้สึกหวาดกลัวมาก จึงโทรศัพท์มาขอคำปรึกษาจากสนร. ทางสนร. แนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง ชายแปลกหน้าก็หลบหนีไปแล้วและจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาคุกคามอีก กระนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้นักเรียนเสียขวัญไปเป็นเวลานานและต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่"

     ด้วยเหตุนี้ สนร. จึงขอประกาศเตือนและแนะนำว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับผู้ใดอีก

     กรุณาอย่ารับโทรศัพท์จากเลขหมายที่ท่านไม่คุ้นเคย หรือหากพบว่าคู่สนทนาไม่ใช่คนที่ท่านรู้จักให้ยุติการสนทนาทันทีและโปรดอย่ารับโทรศัพท์อีกเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่เกิดเหตุแก่ท่านแล้วโปรดปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

1. ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดของท่านเพิ่มเติม (ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคารสถานศึกษา สถานภาพส่วนตัว ผู้ค้ำประกัน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้ค้ำประกัน ฯลฯ)

2. หากบุคคลแปลกหน้ามาเรียกให้ท่านเปิดประตูห้องพักกรุณานิ่งเฉยสีย ประหนึ่งว่าท่านไม่อยู่ และห้ามเปิดประตูออกไปเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ

3. หากบุคคลแปลกหน้าพยายามทุบหรือทำลายประตูห้องของท่านหรือวนเวียนเฝ้าอยู่เป็นเวลานาน กรูณาอย่าเปิดปะตู ให้ท่านโทรศัพท์ปรึกษา สนร.

     อนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม/ ค่าบริการ หรือสอบถามข้อมูลส่วนตัวผ่านทางโทรศัพท์ หากมีการเรียกเก็บเงินจริงจะต้องมีใบเรียกเก็บเงินเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3