จะทำอย่างไรเมื่อเกิดTsunami

ขอให้ น.ร. ไทยในญี่ปุ่นเตรียมพร้อมรับมือกับการเกิดคลื่นยักษ์ Tsunami ดังต่อไปนี้

1. เมื่อรู้สึกได้ว่าเกิดแผ่นดินไหว ให้รีบหลบภัยทันที

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจาก Tsunami ให้รีบดำเนินการหลบภัยให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะไม่สามารถหนีได้ทันหากเมื่อคลื่นนั้นใกล้เข้ามาแล้วคลื่นยักษ์อาจมาเร็วกว่าข้อมูลประกาศเตือนภัยดังนั้นเมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ให้รีบอพยพออกจากชายฝั่งไปยังที่ปลอดภัย เช่น ที่สูง เป็นต้น นอกจากนี้ แม้ว่าจะไม่รู้สึกถึงแรงแผ่นดินไหวแต่หากมีการประกาศเตือนภัยเรื่องคลื่นยักษ์ ขอให้รีบอพยพทันที

2. ออกห่างจากชายฝั่ง และอพยพไปยังที่สูง

เวลาหนีออกจากชายฝั่ง อย่าเน้นว่าให้ไปที่ไกลๆแต่ให้หนีไป "ที่สูง"  ถ้าหากว่าคลี่นยักษ์มาแล้วแต่ไม่สามารถหนีไปที่หลบภัยที่เป็นที่สูงได้ทันให้ขึ้นตึกที่สูงและดูท่าว่าจะแข็งแรง และพยายามขึ้นไปชั้นสูงสุด (พยายามขึ้นไปให้มากกว่า 3 ชั้น)

3. ห้ามประมาทแม้ว่าแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจะไม่มาก

ความสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้(震度)กับแรงสั่นสะเทือนmagnitude)นั้นไม่เหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่การเกิดแผ่นดินไหวนั้นก็อาจมีคลื่นยักษ์ตามมาได้และในกรณ๊ที่มีการสั่นสะเทิอนเบาแต่เป็นเวลานาน ขอให้อย่าประมาทและรีบอพยพทันที

4. อย่าเข้าใกล้ชายฝั่งจนกว่าจะมีการยกเลิกการประกาศระวังอันตราย

มีหลายกรณีที่ผ่านมาที่คลื่นยักษ์นั้นกลับมาเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และความแรงของครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มักจะรุนแรงกว่าครั้งแรกเสมอ ดังนั้นให้ระวังอย่าประมาทตั้งแต่คลื่นยักษ์มาครั้งที่ 1 นอกจากนี้ห้ามเข้าใกล้ชายฝั่งเด็ดขาดหากยังไม่มีการยกเลิกการประกาศระวังอันตราย

5. รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

มีสติ และรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องจากวิทยุหรือโทรทัศน์

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3