มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงยังไม่มีฐานข้อมูลรวมเพื่อหาข้อมูล ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ Tohoku U., U. of Tsukuba, The U. of Tokyo, Nagoya U., Kyoto U., Osaka U., Kyushu U., Keio U., Sophia U., Meiji U., Doshisha U., Ritsumeikan U.

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางคณะก็มีจัดสอนภาษาอังกฤษในบางหลักสูตร ซึ่งต้องหาข้อมูลเจาะไปตามมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะหรือหาข้อมูลได้ที่

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2018/04/23/degree_english_20180330_1.pdf

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประชาสัมพันธ์ทุนกระทรวงวิทย์ฯ (สมัครบัดน…

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร...

ข่าวเพื่อทราบเรื่องการโอนเงินงวด ก.ค. - …

✻ข่าวเพื่อทราบ✻ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินกา...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4