มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงยังไม่มีฐานข้อมูลรวมเพื่อหาข้อมูล ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ Tohoku U., U. of Tsukuba, The U. of Tokyo, Nagoya U., Kyoto U., Osaka U., Kyushu U., Keio U., Sophia U., Meiji U., Doshisha U., Ritsumeikan U.

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางคณะก็มีจัดสอนภาษาอังกฤษในบางหลักสูตร ซึ่งต้องหาข้อมูลเจาะไปตามมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะหรือหาข้อมูลได้ที่

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/10/01/degree_english_190927.pdf

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉ…

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มมีจำนวน...

แจ้งข่าวการโอนเงินงวดเดือนมกราคม - มีนาค…

✻ข่าวเพื่อทราบ✻ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินกา...

ทุนรัฐบาลประจำปี 2564

ทุนรัฐบาลประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ตั้...

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4