มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงยังไม่มีฐานข้อมูลรวมเพื่อหาข้อมูล ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ Tohoku U., U. of Tsukuba, The U. of Tokyo, Nagoya U., Kyoto U., Osaka U., Kyushu U., Keio U., Sophia U., Meiji U., Doshisha U., Ritsumeikan U.

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางคณะก็มีจัดสอนภาษาอังกฤษในบางหลักสูตร ซึ่งต้องหาข้อมูลเจาะไปตามมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะหรือหาข้อมูลได้ที่

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/10/01/degree_english_190927.pdf

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

แจ้งข่าวโอนเงินงวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเ...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สถาบัน Internati…

**กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย** สถาบัน International College of Tec...

แจ้งข่าวเพื่อทราบจากสำนักงานผู้ดูแลนักเร…

เรียน นักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนฝากในความดูแลทุกท่าน   &...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4