นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Hachinohe College ได้รับรางวัลพิเศษ จากกิจกรรม “การสอน Programming ให้เด็กนักเรียน”

นางสาวดวงพร ธัญญะโสภาคย์ (ทุนโครงการโคเซ็น) ได้รับรางวัลพิเศษ
จากกิจกรรม “การสอน
Programming ให้เด็กนักเรียน”
ในการเข้าร่วมการประกวดนักเรียนสร้างเมือง ซึ่งจัดโดย
Hachinohe City, Aomori

20220810NEWS01

นางสาวดวงพร ธัญญะโสภาคย์ นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ Hachinohe College และสมาชิกในชมรม “Robot Girl” ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนโปรแกรมมิ่ง โดยใช้สื่อการสอนที่มีเอกลักษณ์ เช่น การใช้หุ่นยนต์ และนำไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อช่วยลดภาระของครูผู้สอนและช่วยให้น้อง ๆ สนุกกับการเรียนโปรแกรมมิ่งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ (New Curriculum Guidelines) ที่กระทรวงการศึกษาของญี่ปุ่น (MEXT) กำหนดให้วิชาโปรแกรมมิ่งเป็นวิชาบังคับในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับนางสาวดวงพร ธัญญะโสภาคย์ ที่กิจกรรมของนักเรียนและสมาชิกในชมรม “Robot Girlได้รับรางวัลพิเศษในการประกวดนักเรียนสร้างเมือง (Students and High School Students City Development) ประจำปี 2022 ซึ่งจัดโดย Hachinohe City, Aomori เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และขอชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนแสวงหาโอกาสเพื่อแสดงความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

 

 

 

 

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3