นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Akashi College ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์สำหรับนักเรียนต่างชาติ

นายธิชานนท์ เขมวิรัตน์ ศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นายปัณณธร คำแสน ศึกษาชั้นปีที่ 2
Akashi College ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์สำหรับนักเรียนต่างชาติ
ซึ่งจัดขึ้นโดย Kakogawa International Association

 20220809NEWS01

 

นายธิชานนท์ เขมวิรัตน์ ศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นายปัณณธร คำแสน ศึกษาชั้นปีที่ 2 นักเรียนทุนโครงการโคเซ็นฯ ศึกษา ณ Akashi College ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ของชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย Kakogawa International Association

นายธิชานนท์ เขมวิรัตน์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ สงครามและน้ำตา(戦争と涙)และนายปัณณธร คำแสน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ การเรียนของนักศึกษาปีที่ 1(一年生での勉強)ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีชาวต่างชาติ จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม และเมียนมาร์ จำนวนรวม 12 ราย เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อต่าง ๆ ตามความสนใจ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความชื่นชมที่นักเรียนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นประโยชน์ สนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ และแสวงหาประสบการณ์จากโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3