นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Sendai College ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน Business Contest of Oberlin University

นายกันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล และ นายพงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ ศึกษาชั้นปีที่ 3 Sendai College ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน Business Contest of Oberlin University

 20220818NEWS01  20220818NEWS02                                    

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการโคเซ็นฯ นายกันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล นายพงศ์วิทย์ ศรีก๊กเจริญ ศึกษาชั้นปีที่ 3 Sendai College ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขัน Business Idea Contest 2021 ประเภททีม ซึ่งจัดโดย College of Business Management, J.F. Oberlin University เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยทีมของนักเรียนได้นำเสนอแนวคิดใหม่ในการรับซื้อสินค้าที่ใกล้หมดอายุจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในราคาที่ถูกกว่าปกติและนำมาทำอาหารขายในราคาไม่แพงเพื่อเป็นการแก้ปัญหา Food Waste สามารถรับชมการแข่งขันของนักเรียนย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ https://discova.jp/award/bm2021/

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและความกล้าท้าทายความสามารถตนเองเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนแสวงหาโอกาสเพื่อแสดงความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3