นางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ นักเรียนทุนรัฐบาล ได้รางวัลจากการแข่งขัน The 32th Kosen Programming Contest (Pro-con) 2021

2022-06-14NEWS01

              สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ ศึกษาชั้นปีที่ 5
Ibaraki College ได้ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัล Fighting-Spirited Award, รางวัล NSD Award (บริษัท NSD International) และรางวัล Popular Vote จากการแข่งขัน The 32th Kosen Programming Contest(Pro-con) 2021 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 (รอบคัดเลือก) และวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 (รอบชิงชนะเลิศ)

                 ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับโคเซ็น โดยให้นำเสนอแนวคิดใหม่และเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทีมของนักเรียนได้นำเสนอ Web Application ช่วยในการเรียนโปรแกรมมิ่งในห้องเรียนโดยใช้ Flowchart  รายละเอียดการแข่งขันจาก Ibaraki College https://www.ibaraki-ct.ac.jp/?p=45863

 

                  นอกจากนี้ นางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ยังได้ทำวิจัยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สาขา Topology ร่วมกับอาจารย์ Noboru Ito ในหัวข้อ “VARIATIONS OF MILNOR’S TRIPLE LINKING NUMBER” ซึ่งผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร CROSS T&T ฉบับที่ 70 เดือนมีนาคม 2565 โดย Comprehensive Research Organization for Science and Society 

2022-06-14NEWS02นอกจากกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันหรืองานวิจัยของตนเองแล้ว นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม IBARAKI DREAM PATH ซึ่งเป็นการแข่งขันพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลผ่านประสบการณ์จริงในการทำโปรเจ็กต์ โดยได้รับเลือกเป็นโค้ชให้ความช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสแกนภาษาญี่ปุ่นโบราณในเอกสารเก่าแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่นักเรียนเป็นโค้ชให้ได้รับรางวัล Fighting-Spirit และ Presentation Award

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและความกล้าท้าทายความสามารถตนเองเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆทางสนร. ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนแสวงหาโอกาสเพื่อแสดงความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3