สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุนโครงการจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรชวิทยาลัย ศึกษา ณ Ibaraki College

JANE1

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์  นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนโครงการจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ Ibaraki College เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลต่างๆจากการเข้าประกวดในระดับประเทศ และระดับสากล ดังนี้

 

1. ตัวแทนประเทศญี่ปุ่นในการนำเสนอInternational Conference และได้เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน Science Castle ASEAN 2020 Singapore ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในการนำเสนอโครงการวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถเข้าชมการนำเสนอได้ทาง Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=jxHS8-v4clo&list=PLb_bhx0QRJMllspKUSd3cmWzP46fK3lBH&index=4

JANE2

2. รางวัลชนะเลิศ Outstanding Award ในการแข่งขัน Science Castle Kantou 2020 ที่จัดขึ้นที่ Yokohama เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ น.ส.กมลภัทร ได้ทำการวิจัยเรื่อง Attitude Estimation for Nasmyth telescope using Deep Learning Image Recognition หรือ การหาตำแหน่งของดวงดาวจากกล้องโทรทัศน์ Nasmyth โดยใช้ Deep learning Image Recognition กิจกรรมทำในนามของชมรมดาราศาสตร์ของ Ibaraki College

https://niticastronomy.myportfolio.com/15f81506966c62

3. รางวัล Audience Award จากการแข่งขัน Ibatan Contest 2020 เป็นการแข่งขันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ตามหาสเน่ห์ ความน่าหลงใหลของเมืองที่ตัวเองเรียนอยู่ หรืออยู่อาศัย ถ่ายทอดออกมาเป็นวีดีโอ ความยาว 3 นาที จัดโดย Ibaraki University โดย นางสาวกมลภัทรได้ร่วมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่น Ms.Runo KITAHARAในนาม JANO นำเสนอการท่องเที่ยวในเมือง Hitachinaka จังหวัด Ibaraki ชมภาพการแข่งขันได้จากลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=RpdxHMMlC3U

JANE3

นอกจากนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์ และถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์สถานี NHK เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การถ่ายวีดีโอ การตัดต่อ และความประทับใจที่มีต่อเมือง Ibaraki

ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 63 https://www4.nhk.or.jp/P3505/38/

และออกอากาศเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64    https://www4.nhk.or.jp/P2832/x/2021-04-02/21/59457/8300278/

รวมทั้งได้รับรางวัล Award from Ibaraki Kosen President จากโรงเรียนในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน https://www.ibaraki-ct.ac.jp/?p=35602

สนร.ได้สัมภาษณ์น.ส.กมลภัทร ทราบว่า จากการแข่งขันต่างๆ นางสาวกมลภัทรได้เรียนรู้การทำอะไรนอกกรอบ ทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำ ได้บทเรียนหลายๆอย่างที่หาไม่ได้จากการเรียนในห้องเรียน รู้สึกว่าตัวเองได้เติบโต นอกจากความรู้ด้านวิชาการ ยังได้เรียนรู้การทำโปรเจกต์ การเขียนโปรแกรม การตัดต่อวีดีโอ และได้ทักษะการบริหารจัดการเวลา การรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูล เทคนิคการตลาด และยังได้ประสบการณ์ในการติดต่อบุคคลภายนอกสถานศึกษา การประชุมคุยงาน และการสัมภาษณ์ต่างๆจากสังคมนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ดีอย่างหนึ่ง ก่อนออกไปสู่โลกภายนอก ไม่ว่าจะศึกษาต่อ หรือชีวิตการทำงานในอนาคต

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3