การปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อนักเรียนทุนรัฐบาลมีกำหนดจบการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทย หรือเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยถาวร สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของประเทศญี่ปุ่นที่ท่านมีบัญชีก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนต่างชาติในท้องที่ 

 ในการนี้ สิ่งที่ท่านควรทราบเพื่อความสะดวก

1.     ท่านต้องเดินทางไปดำเนินการโดยตรงที่ธนาคารนั้นๆ ได้ทั้งที่สาขาที่ท่านเปิดบัญชี หรือต่างสาขา อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  กรณีที่ไม่มีธนาคารที่ท่านใช้บริการตั้งอยู่ในบริเวณ ในบางธนาคาร (Mizuho Bank เป็นต้น) เปิดให้ท่านไปดำเนินการได้ที่ต่างธนาคาร เรียกบริการนี้ว่า預金(よきん)取立て(とりたて)” ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมบริการ

     หากเป็นธนาคารที่ท่านดำเนินการเปิดบัญชีผ่านบริการออนไลน์/ไปรษณีย์ ขั้นตอนการปิดบัญชีเงินฝากจะแตกต่างกันไป เช่น Shinsei Bank กำหนดให้โทรศัพท์เข้าศูนย์ Shinsei Power Call  จากนั้นทางศูนย์จะส่งเอกสารให้ลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อไป และลูกค้าอาจรับเงินคืนได้ที่ธนาคารโดยตรง/ถอนจากเอทีเอ็ม/ให้ธนาคารโอนคืนเข้าบัญชีอื่นตามแต่จะระบุ  กรณีนี้ ท่านควรเผื่อเวลาสำหรับดำเนินการไว้ราว 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

2.     เอกสารประกอบการดำเนินการปิดบัญชี

-สมุดเงินฝาก  บัตรเอทีเอ็ม

-ตราประทับ (ไม่จำเป็นต้องใช้หากท่านเปิดบัญชีโดยใช้ลายเซ็น แต่ให้ระวังสำหรับผู้มีหลายลายเซ็น)

-บัตรอื่นๆในบัญชี เช่น บัตรสมาชิกTelephone Banking ของธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ เป็นต้น

-เอกสารแสดงตัวผู้ถือบัญชี เช่น ใบขับขี่  Residence Card  หนังสือเดินทาง

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 25 มกราคม 2560

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการประกาศสถานการ…

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้ต...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

การระวังป้องกันตัว และการดำเนินชีวิตให้ห…

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4