น.ส.สุพรรษา นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณฯ ศึกษา ณ สถาบันโคเซนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

Beam

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพรรษา กัญยะมาสา นักเรียนทุนรัฐบาลไทยโครงการจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ สถาบันNational Institute of Technology ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ National Institute of Technology, Hachinohe College ได้รับรางวัล Judge`s Special Award , Grade Excellence Award และ รางวัล International self-directed Research Best in Grade Awardจากการนำเสนอผลงานการวิจัยค้นคว้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยน้องสุพรรษาได้เล่าประสบการณ์ในการทำวิจัยค้นคว้า ดังนี้

 

โครงงาน “ Making Relaxing and Refreshing Perfume From Thai herbs and flowers”

จัดทำร่วมกับ นางสาวนันท์นภัส นิลรัตน์ ได้รับรางวัลเสนอโครงงานรูปแบบโปสเตอร์ทั้งหมดสามรางวัล

1. รางวัล国際自主探究学年最優秀賞 International self-directed Research Best in Grade Award ” ได้รับใบเกียรติบัตร และ คูปองเงินสำหรับซื้อหนังสือ มูลค่า 5000เยน

2. รางวัล 学年優秀賞 Grade Excellence Award ”ได้รับเกียรติบัตร และคูปองสำหรับซื้อหนังสือมูลค่า 2000 เยน

3. รางวัล審査員特別賞Judge’s Special Award ได้รับเกียรติบัตร

ระหว่างที่ทำโครงงานมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถแก้ไขและผ่านมาได้ ตอนเตรียมตัวนำเสนอมีความตื่นเต้นมาก เพราะต้องนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ พอถึงวันนำเสนอมีพูดผิดบ้าง ตื่นเต้นเล็กน้อย แต่สนุกกว่าที่คิดไว้ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมไปนำเสนอผลงานโครงงานในกิจกรรม まちなか文化祭 นอกโรงเรียน ซึ่งเป็นการฝึกภาษาไปในตัวอีกด้วย

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3