น.ส.นันท์นภัส นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณฯ ศึกษา ณ สถาบันโคเซนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

Tangmae

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันท์นภัส นิลรัตน์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยโครงการจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ สถาบันNational Institute of Technology ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ National Institute of Technology, Hachinohe College ได้รับรางวัล Judge`s Special Award , Grade Encourangement Award และ รางวัล International Voluntary Inquiry Year Excellence Awardจากการนำเสนอผลงานการวิจัยค้นคว้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยน้องนันท์นภัสได้เล่าประสบการณ์ในการทำวิจัยค้นคว้า ดังนี้

 

หัวข้อวิจัยค้นคว้าเรื่องการทำน้ำหอมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นจากสมุนไพรและดอกไม้ไทย

เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องของน้ำหอมอยู่ก่อนแล้วและตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยจึงอยากให้เพื่อนๆคนญี่ปุ่นได้รู้ว่าสมุนไพรและดอกไม้ของไทยมีกลิ่นอย่างไรบ้างโดยเริ่มจากการค้นคว้าว่าสมุนไพรและดอกไม้ใดให้กลิ่นอย่างไรบ้าง อ้างอิงจากทางอินเทอร์เน็ตและส่วนบุคคลและน้ำหอมจะนำกลิ่นของสมุนไพรไทยและดอกไม้ไทยมาผสมกันจนเกิดเป็นกลิ่นที่ดีที่สุด หลังจากนั้นทำแบบสอบถามกับนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 โดยการทำวิจัยครั้งนี้ได้ทำร่วมกับเพื่อนคนไทยในช่วงขณะการทำวิจัยมีการนำเสนอความคืบหน้าเรื่อยๆรวมไปถึงการเข้าไปปรึกษากับอาจารย์เพื่อช่วยให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงจนถึงครั้งสุดท้ายคือการนำเสนอโปสเตอร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ช่วยแก้ไขภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้องและนักเรียนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในการทำแบบสอบถาม การนำเสนอโปสเตอร์ในครั้งนี้ทำให้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น และได้เรียนรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆด้วยตัวเอง

รางวัลที่ได้รับ

    審査員特別賞 ( Judge’s Special Award)

     ②    学年奨励賞 (Grade Encouragement Award

     ③    国際自主探究学年優秀賞 (International Voluntary Inquiry Year Excellence Award

    สำนักผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องนันท์นภัสอีกครั้งน่ะคะ ขอให้น้องนนท์นภัส ประสบความสำเร็จในการเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ

 

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3