น.ส.ดวงพร นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณฯศึกษา ณ สถาบันโคเซน ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน

Toon1

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดวงพร ธัญญะโสถาคย์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยโครงการจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ สถาบันNational Institute of Technology ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ National Institute of Technology, Hachinohe College ได้รับรางวัล Grade Encourangement Award และ รางวัล International Voluntary Inquiry Year Excellence Award จากการนำเสนอผลงานการวิจัยค้นคว้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร โดยน้องดวงพรได้เล่าประสบการณ์ในการทำวิจัยค้นคว้า ดังนี้

 

ชื่อโครงงาน :Instant Food for Elderly   

หัวข้อวิจัยค้นคว้า​นี้เกี่ยวกับการทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ​ เนื่องจากในปัจจุบันแต่ละประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ​ เพื่อหาทางเลือกในการทานอาหารของผู้สูงอายุในกรณีที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว​​ จึงควรเป็นอาหารที่ทำได้ง่าย​ สะดวก​และมีคุณค่า​ทาง​โภชนาการ​ที่เพียงพอ​ จึงได้ทดลองนำวัตถุดิบต่างๆ​มาทำให้สุกและอบแห้ง​ และหาปริมาณโซเดียม(เกลือ)​ในปริมาณที่พอดีกับผู้สูงอายุ​ เวลาทานเติมน้ำร้อนเหมือนกับอาหารสำเร็จรูปทั่วไป​ จะสังเกตได้ว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงต่อไป   

โดยในการทำวิจัยค้นคว้า​ครั้งนี้​ ​นักเรียนชั้นปีที่1 ต้องทำเป็นงานเดี่ยว​ ทำให้ต้องคิดและทำการทดลองต่างๆด้วยตนเอง​ และในระหว่างช่วงที่ทำวิจัยค้นคว้า​​ จะมีการนำเสนอความคืบหน้าเป็นช่วงๆ​ จนถึงครั้งสุดท้ายที่นำเสนอโปสเตอร์และทำรายงานวิจัยค้นคว้า​ส่ง​ โดยได้ทำเป็นภาษาญี่ปุ่น​ ซึ่งยากอยู่พอสมควรแต่คุณครูก็ได้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขภาษาญี่ปุ่นให้​ ซึ่งต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากแต่ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้น​ เช่น​ การบริหารเวลาและการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน​ รวมถึงการคิดแก้ไขปัญหา​ที่เกิดขึ้น​ระหว่างทำการทดลอง​ด้วยตนเอง​ และ​จากการที่ได้นำเสนอความคืบหน้าการทำวิจัยค้นคว้า​ ทำให้ได้ฝึกความกล้าแสดงออกในการที่จะพูดต่อหน้าผู้คนมากมาย​ที่เราไม่คุ้นเคย และในระหว่างการทำวิจัยค้นคว้า​ ได้มีการไปพบครูเพื่อปรึกษา​เป็นบางครั้ง​ ทำให้ได้รับแนวคิดอื่นๆและคำแนะนำที่ดีในการปรับปรุงแก้ไขการทำวิจัยค้นคว้า​อีกด้วย

รางวัลที่ได้รับ :学年奨励賞  (Grade Encouragement Award)

                             - 国際自主探究学年優秀賞  (International Voluntary Inquiry Year Excellence Award)  

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีอีกครั้ง และขอให้น้องดวงพรประสบความสำเร็จในการเรียนในประเทศญี่ปุ่นน่ะคะ

Toon2

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3