ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง รถนั่งส่วนกลาง

タイ王国大使館学生部公示

公用車売却の一般競争入札

รายละเอียดดูได้ ที่นี่

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรม…

การเตรียมพร้อมรับภัยแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น และการใช้ระบบ Disaster ...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทรา…

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3