ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.อ่านประกาศฉบับนี้ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อ่านประกาศได้ ที่นี่ 

*สำหรับผู้ที่เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากจบการศึกษา หรือกลับชั่วคราว โปรดอ่านขั้นตอนการรายงานตัวกลับ ที่่นี่่

*คำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตุอาการ ณ ที่พักอาศัย ที่นี่

 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ สนร. ที่ 03-5424-0652

 

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4