ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันนานาชาติ

สนร.ขอแนะนำโฮมเพจขององค์กร CLAIR (Council of Local Authorities for International Relations) ซึ่งมีการทำคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างด้าว

สนร.จึงขอแนะนำให้นักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทญี่ปุ่นอ่านเป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติระหว่างศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรี...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับที่ 2

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ใ...

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบ…

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอให้บุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่่อยู่ในความดูแลข...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4