ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันนานาชาติ

สนร.ขอแนะนำโฮมเพจขององค์กร CLAIR (Council of Local Authorities for International Relations) ซึ่งมีการทำคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างด้าว

สนร.จึงขอแนะนำให้นักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทญี่ปุ่นอ่านเป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติระหว่างศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

Latest News Pellentesque tristique tellus tristique leo rutrum ut dapibus mauris consequat.

  • 1
  • 2
Prev Next

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาล…

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่...

ข่าวเพื่อทราบเรื่องการโอนเงินงวด เม.ย. -…

✻ข่าวเพื่อทราบ✻ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินกา...

แจ้งเตือนเรื่องใบประกันสุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบันกองตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Residence Card ซึ...

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทย ณ มหาวิทยาลัย Miyazaki

(ข่าวการศึกษา)--รายงานการเยี่ยมผู้บริหาร…

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส....

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4