วันหยุดประจำปี 2562

มกราคม

 1 (อังคาร)  วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

 11 (จันทร์) วันชาติญี่ปุ่น

มีนาคม

21 (พฤหัสบดี) วันอิควิน๊อกฤดูใบไม้ผลิ

เมษายน

 8 (จันทร์) ชดเชยวันจักรี

15 (จันทร์) วันสงกรานต์

29 (จันทร์) Emperor Showa Memorial Day

30 (อังคาร) วันหยุดราชการ เนื่องในโอกาส Emperor Change Ceremony

พฤษภาคม

 3 (ศุกร์) Constitution Memorial Day

6 (จันทร์) ชดเชยวันเด็ก (ญี่ปุ่น)

กรกฎาคม

 15 (จันทร์) Marine Day

 16 (อังคาร) วันอาสฬหบูชา

 29 (จันทร์) ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม  12 (จันทร์) ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กันยายน

 16 (จันทร์) วันผู้สูงอายุ

23 (จันทร์) วันอิควิน๊อกฤดูใบไม้ร่วง

ตุลาคม  14 (จันทร์) ชดเชยวันคล้ายวันเสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พฤศจิกายน

 4 (จันทร์)  ชดเชยวัน Culture day

ธันวาคม

 5 (พฤหัสบดี) วันชาติ

10 (อังคาร) วันรัฐธรรมนูญ

31 (อังคาร) วันสิ้นปี

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4