วันหยุดประจำปี 2559

มกราคม

 1 (ศุกร์)  วันขึ้นปีใหม่

11 (จันทร์) วันฉลองบรรลุนิติภาวะ

กุมภาพันธ์

 11 (พฤหัสบดี) วันชาติญี่ปุ่น

22 (จันทร์) วันมาฆบูชา

เมษายน

 6 (พุธ) วันจักรี

13 (พุธ) วันสงกรานต์

29 (ศุกร์) Emperor Showa Memorial Day

พฤษภาคม

 4 (พุธ) Greenery Day

5 (พฤหัสบดี) วันฉัตรมงคล/วันเด็ก (ญี่ปุ่น)

9 (จันทร์) วันพืชมงคล

20 (ศุกร์) วันวิสาขบูชา

กรกฎาคม

18 (จันทร์) Marine Day

สิงหาคม  12 (ศุกร์) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กันยายน

 19 (จันทร์) วันผู้สูงอายุ

22 (พฤหัสบดี) วันอิควิน๊อกฤดูใบไม้ร่วง

ตุลาคม  10 (จันทร์) วันกีฬาแห่งชาติ
พฤศจิกายน

 3 (พฤหัสบดี)  Culture day

23 (พุธ) วันขอบคุณผู้ใช้แรงงาน

ธันวาคม

 5 (จันทร์) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

23 (ศุกร์) วันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิ์

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4