เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

1.นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์  

                        ตำแหน่ง    อัคราราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการศึกษา)

2.นางอโนมา   อาอิคาว่า                     

                        ตำแหน่ง    ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

3.นางคนึงนุช ซาโต้                               

                              ตำแหน่ง    ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ

4.นางสาวยูโกะ   ชิโมะฮิระ                        

                              ตำแหน่ง    ล่าม

5. นางชุติมา   อุชิดะ                                 

                              ตำแหน่ง    ล่าม

6. นางสาวโชติมาส ธนวรวิบูล

                                 ตำแหน่ง    เสมียน

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4