หลักเกณฑ์การศึกษาของ นทร. ทุนหนึ่งอำเภอฯ

หลักเกณฑ์การศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประเทศญี่ปุ่น ในระดับปริญญาตรี มีดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

หลักเกณฑ์การขออนุมัติกลับประเทศไทยชั่วคราว

นักเรียนที่ต้องการกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดเทอม กรุณาส่งแบบคำขออนุมัติ โดยมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

กรณีลาไปเที่ยวต่างประเทศ กรุณาโทรมาปรึกษาที่ สนร.

อ่านเพิ่มเติม...

การเปลี่ยนสาขาวิชาศึกษาของ นทร.ทุนโอดอส รุ่นที่3

 

ขอแจ้งแนวทางการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษาของนักเรียนทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4