รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ศึกษา ณ Tokyo Denki University ณ Tokyo Senju Campus

DEnki1

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้ไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่ศึกษา ณ  Tokyo Denki University ,Tokyo Senju Campus และเข้าพบ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างชาติ เพื่อติดตามการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักเรียนทุน

Tokyo Denki University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1907  แรกเริ่มเป็นโรงเรียนวิชาชีพเน้นเฉพาะด้านไฟฟ้า ตั้งอยู่แถวคันดะ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน มี 2 แคมปัส ได้แก่ Tokyo Senju Campus และ Saitama Hatoyama Campus ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก (ปริญญาเอก มีเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย) โดยในระดับปริญญาตรีเปิดสอน  4 สาขาใหญ่ ได้แก่

1. School of System Design and Technology (Dept. of Information System Engineering, Dept. of Design Engineering and Technology)

                2. School of Science and Technology for Future Life (Dept. of Architecture, Dept. of Robotics and Mechatronics, Dept. of Information Systems and Multimedia Design)

                   3. School of Engineering (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Dept. of Electronic Engineering, Dept. of Applied Chemistry, Dept. of Mechanical Engineering, Dept. of Advanced Machinery  Engineering, Dept. of Information and Communication Engineering)

                    4. School of Science and Engineering (Division of Science, Division of Life Science, Division of Information Systems and Design, Division of Mechanical Engineering, Division of Electronic Engineering, Division of Architectural,Civil, and Environmental Engineering

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนศึกษาที่ Tokyo Senju Campus ระดับปริญญาตรี 2 ราย และอดีตนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปัจจุบันได้รับทุนกระทรวงวิทย์ฯ ศึกษาระดับปริญญาโท 1 ราย โดยในช่วงพักเที่ยงได้รับประทานอาหารร่วมกัน และพูดคุยเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หลังจากนั้น Ph.D. Makoto SHISHIDO ผู้อำนวยการฝ่ายต่างชาติได้พาเยี่ยมชมอาคารเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในมหาวิทยาลัย อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความทันสมัย มีระบบไวไฟให้นักเรียนได้ใช้ทุกที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยใช้ระบบcloud มีการใช้ Ipad ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยคำถามคำตอบส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังเซิฟเวอร์ และอาจารย์สามารถดูคำตอบนักเรียนแบบ Realtime พร้อมแสดงผลลัพธ์เป็นกราฟสถิติ มหาวิทยาลัยเน้นการทดลอง จึงมีวิชาเรียนทดลองมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกทั้งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัย คือ Mr. Yasujiro NIWAซึ่งเป็นหนึ่งในนักคิดค้นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ผู้คิดค้นเครื่องโทรสา

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4