รายงานสัมมนานักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

TMA 5332

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้จัดงานสัมมนาสำหรับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 โดยมีการเสวนาเรื่องแง่คิดดีๆกับอาชีพข้าราชการ และการเตรียมตัวเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ 

 S  2433046

ในช่วงเช้า อัครราชทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และให้โอวาทแก่นักเรียนทุน โดยสรุปว่า ประเทศไทยต้องการผู้ที่มีความรู้กลับไปช่วยงาน ระบบราชการมีการเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย จึงต้องการกำลังจากคนรุ่นใหม่ไปช่วยขับเคลื่อนและพัฒนา ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน นำความรู้ที่ได้ศึกษากลับไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป

หลังจากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์ ยุทธศาตร์ 20 ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบอนาคตของประเทศไทยจะไปในทิศทางใดในอีก 20 ปีข้างหน้า หลังจากชมวิดัทัศน์แล้วเป็นการเสวนาหัวข้อแง่คิดดีๆกับอาชีพราชการ โดยได้รับเกียรติจากข้าราชการ อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลที่ปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งที่ญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายธีรศักดิ์ อยู่เพ็ชร (พี่บอย) ข้าราชการกระทรวงแรงงาน อดีตนักเรียนทุนกระทรวงแรงงาน ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี-โท

2. เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว น.ส.อาจารี วงแหวน (พี่กุ๊กไก่) ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตนักเรียนทุนไทยพัฒน์ ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี-โท

3. เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว นายสกนธ์  วนาเศรษฐี (พี่ตัน) ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตนักเรียนทุน ก.พ. ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาโท

S  2433032

ในช่วงต้น อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้กล่าวถึงการเข้ารับราชการของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ ว่าไม่ต้องสอบภาค ก. เพราะได้รับการยกเว้นตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว.10 ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงรายละเอียดเป็นฉบับใหม่ ว.2  รวมทั้งได้อธิบายถึง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์อื่นๆ ต่อจากนั้น พี่ๆทั้งสามได้มาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนทุน การเก็บหอมรอมริบ เมื่อเรียนจบกลับไปรับราชการรู้สึกอย่างไร เงินเดือนพอใช้หรือไม่ ปัจจุบันรู้สึกอย่างไรที่ได้มาทำราชการ โดยสรุปแล้ว จากการเรียนในต่างประเทศเลย แล้วกลับไปรับราชการที่ไทย ในช่วงต้นจะรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ แต่ชีวิตเราต้องปรับตัว ปรับการใช้เงินก็ทำให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้ดีขึ้น การเก็บเงินออมระหว่างที่เรียน เพื่อไปเป็นเงินตั้งต้นเป็นสิ่งที่ช่วยได้ โดยมากนักเรียนทุนอาจจะคิดว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่น เข้าไปทำงานอาจรู้สึกไม่ดีที่มีคนใช้ให้แค่เอาเอกสารไปถ่ายสำเนา แต่ขอให้คิดว่างานทุกอย่างเป็นพื้นฐาน ควรมองโลกในแง่ดี ทำงานอย่างตั้งใจถือว่าเป็นการฝึกตน งานข้าราชการส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร ช่วง 3 ปีแรก อาจรู้สึกอึกอัดเรื่องระเบียบ กฎเกณฑ์  แต่เมื่อได้ทำงาน งานมีความท้าทาย มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ พัฒนาคน ทำให้คนมีความรู้ ไปสร้างงานให้ประชาชน เป็นความอิ่มใจที่เงินหรือค่าตอบแทนอาจมาทดแทนไม่ได้ งานมีการเติบโตในสายอาชีพ มีความมั่นคง มีสวัสดิการเวลาเจ็บป่วย และสามารถนำผลประโยชน์ตรงนี้ไปใช้กับบุพพการีได้ ปัจจุบัน ในหน่วยงานราชการมีความแตกต่างด้านอายุมาก ต้องการกำลังจากคนรุ่นใหม่ จึงขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจงานราชการ ให้ลองใช้เวลาช่วงปิดเทอม มาฝึกงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อเรียนรู้ก่อนตัดสินในเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมกับตัวเองต่อไป

S  2441218

ในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับทุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนที่สนใจต่อทุนในระดับที่สูงขึ้น โดยรุ่นพี่นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 3 นางสาววรัญญา อุสมา และนายกามาล บาฮะ ซึ่งปัจจุบันได้รับทุนกระทรวงวิทย์ฯ ให้ศึกษาถึงระดับปริญญาเอก โดยรุ่นพี่ทั้งสองได้ให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสาร และลำดับขั้นตอนในการสมัคร อีกทั้งยังให้แง่คิดในการเตรียมตัวหลังจบการศึกษา ไม่ว่าจะเรียนต่อ หรือทำงาน ควรที่จะเริ่มวางแผนชีวิต และเริ่มเก็บเงินเพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ และผู้ที่จะทำงาน

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ได้ทบทวนระเบียบ และขอให้นักเรียนหมั่นฝึกซ้อมการใช้ Disaster Message Board และเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4