รายงานการเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวของคณะตัวแทนนักเรียนทุนโอดอส 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

O3G1

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะตัวแทนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ได้แก่ นายนิวัฒน์ ไชยงาม นายมาวิน พวงประเสริฐ  นายพลรัตน์ เขียวคำปัน นางสาวอารีรัตน์ แซ่ตั๋น และนางสาวเมธินี วงมาเกษ เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อรับโอวาทและแสดงความขอบคุณในโอกาสสำเร็จการศึกษา

 

คณะตัวแทนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอรุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนมีนาคม 2561 นี้ ได้เข้าพบ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณที่ท่านให้การดูแลเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยท่านเอกอัครราชทูตได้แสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา และขอบใจที่ให้ความร่วมมือในการมาเข้าร่วมงานที่ทางสถานทูตจัดเป็นอย่างดี รวมทั้งมาคอยช่วยเหลือ เป็นอาสาสมัครที่ดีตลอดมา และขอให้กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

หลังจากนั้นคณะตัวแทนได้เข้าขอบคุณอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร. ในโอกาสที่ดูแล อบรม สั่งสอน และช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดีจนสามาถสำเร็จการศึกษาได้ โดยตัวแทนได้มอบช่อดอกไม้ พร้อมจดหมายขอบคุณ และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้แสดงความยินดีในโอกาสจบการศึกษาของนักเรียน และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป

ในโอกาสนี้ สนร. ขอลงเนื้อหาจดหมายที่น้องๆได้เขียนมาขอบคุณ มีใจความดังนี้

              

กราบเรียน พี่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในญี่ปุ่นที่เคารพรักทุกท่าน

นับเป็นเวลาเกือบ 6 ปีที่พวกเราชาวโอดอสได้รับโอกาสให้มาศึกษระดับปริญญาตรีที่ประเทศญี่ปุ่น ตามที่ทุกคนทราบว่าการใช้ชีวิตและศึกษาที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าไม่นับรวมเรื่องความยากของภาษา และวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน แต่พวกเราก็โชคดีที่ได้มี พี่ สนร. คอยดูแลให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องมาตลอดระยะเวลา 6 ปีนี้ ใน 1 ปี พวกเราจะตั้งตารออีเมล์จาก พี่ สนร. เรื่องการจัดสัมมนาพบปะนักเรียนทุนด้วยกัน ถ้าไม่นับเรื่องอาหารกลางวันที่รสชาติอร่อยมากทุกครั้ง แน่นอนว่าในงานประชุมใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไร เราก็สามารถโต้ตอบกันได้ ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม ก็คงไม่ต้องเตรียมการอะไร แต่ในฐานะผู้จัดการประชุมอย่างพี่ สนร. แน่นอนว่าต้องคิด และจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ สถานที่ รวมไปถึงเอกสารที่แจกในงานประชุม การจับปูใส่กระด้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่พี่ๆทุกคนก็ยังพร้อมอดทนและอยู่เคียงข้างพวกเราเสมอจนถึงวันนี้

คำพูดขอบคุณนับล้านคำก็คงไม่เพียงพอที่จะแทนความรู้สึกตื้นตันที่อยู่ในหัวใจดวงนี้ได้ แต่พวกเราก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆ สนร. ผู้เปรียบเสมือนครู  ผู้คอยค้ำจุน และสั่งสอน ไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องวิชาการแต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิต และยังสอนให้เรารู้จักคุณค่าในตัวของเราเอง เปรียบเสมือนแม่และพี่สาว เปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่จะรักและหวังดีกับเราเสมอ คอยปกป้อง กรุณาทุ่มเทเสียสละเพื่อพวกเรามาโดยตลอด (และคอยอยู่เคียงข้างในยามที่ไม่ส่งใบคำร้องขอเบิกค่าเล่าเรียน 555) เปรียบเสมือนเพื่อนที่จะคอยรับฟังปัญหาเราทุกอย่างเสมอ และคอยให้คำแนะนำในยามที่ทุกอย่างมืดมิด และด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าพวกเราจะทำอะไร หรืออยู่ที่ไหน พวกเราขอสัญญาว่า พวกเราจะกลับไปรับใช้แผ่นดินให้คุ้มกับทุกหยาดเหงื่อที่พี่ๆ ต้องเสียไป ให้คุ้มกับทุกภาษีที่ประชาชนชาวไทยได้ช่วยให้เรามาศึกษาต่อที่นี่

หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกเราได้ล่วงเกินผู้มีพระคุณทั้งหลาย ด้วยกาย วาจา และใจ ทั้งต่อหน้าและหลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงคุณงามความดีเล็กน้อยที่พวกเราได้ทำ ได้โปรดดลบันดาลให้พี่ๆ สนร. จงประสบแต่ความสุขและความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพวกเราแบบนี้ตลอดไปด้วยเทอญ

ขอกราบลาทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

นางสาวเพ็ญทิพย์ ม้าบุญสง่า

ตัวแทนนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3  จากอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จากใจพี่ๆ สนร.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา น้องๆทุกคนเป็นเด็กดี อยู่ในโอวาทเสมอมา ต้องขอบคุณน้องๆ ที่ไม่เคยมีครั้งใดที่ต้องทำให้พี่ๆลำบากใจในการดูแลตลอดระยะเวลาที่มาศึกษาอยู่ที่ญี่ปุ่น ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีชีวิตที่ดีงาม ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่มากก็น้อย และถ้ามีโอกาสได้มาที่ญี่ปุ่นอย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนพี่ๆที่ สนร. น่ะคะ

O3G2

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4