รายงานการเดินทางไปพบอาจารย์และนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ณ Tokai University เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61

S  19513448

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไป Tokai University เพื่อขอบคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ให้การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 19 ราย ที่ศึกษาที่ Shonan Campus เป็นอย่างดีมาตลอด 4 ปี

 

 ช่วงเช้าได้พบ อาจารย์ Yoshio Yamamoto ตำแหน่ง Executive Director International Education Center และ  Mr. Tanaka เพื่อขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้อาจารย์ได้ชมว่านักเรียนไทยเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะ เชื่อฟังอาจารย์  และขอบคุณสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ อาจารย์ได้แจ้งให้ทราบว่า นายเกริกเกียรติ สิทธิราช ได้รับรางวัลเรียนดีเด่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งจะขึ้นรับรางวัลในพิธีจบการศึกษาด้วย

ต่อมา  Mr.Tanaka ได้พาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย นอกจากทางด้านการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีชื่อเสียงทางด้านกีฬา  โดยมีนักศึกษาทั้งที่จบการศึกษาแล้ว และที่กำลังศึกษาที่เป็นนักกีฬาทีมชาติของญี่ปุ่นในหลายประเภทชนิดกีฬา นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานสากล ฟิตเนส สนามเทนนิส สนามรักบี้ ลู่วิ่งกรีฑา และลู่วิ่งฝึกซ้อมสำหรับการวิ่งระยะไกล เป็นต้น และได้พาชมอาคารเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย

หลังจากนั้น อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้พบนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 16 ราย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาได้แสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสจบการศึกษา และแสดงความยินดีกับนายเกริกเกียรติที่ได้รับรางวัลเรียนดีเด่นสำหรับนักเรียนต่างชาติ และได้อวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ช่วงบ่าย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)ได้พบอาจารย์ Masayuki OCHIAI และอาจารย์ Yuta SUNAMI อาจารย์ประจำภาควิชา Mechanical Engineering ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดูแลเรื่องการจบการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 3 ราย เพื่อขอบคุณที่ให้การดูแลและให้คำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์แก่นักเรียนเป็นอย่างดีจนสามารถสำเร็จการศึกษาได้

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4