งานพิธีจบการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษา ABK

ABK

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 19 คน ที่ศึกษา ณ โรงเรียนสอนภาษา Asia Bunka Kaikan (ABK)

โดยนักเรียนได้เข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 รวมเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน

โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลอัตราการเข้าเรียนสูง 3 ราย ได้แก่ นายอภิวัฒน์ วรรณสุทธิ์, น.ส. เพ็ญทิพย์  ม้าบุญสง่า และ น.ส. ณัฐสุดา ทองเวียง โดยมีอัตราการเข้าเรียน 99.5 เปอร์เซนต์

รายงานการเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ROMOTO1

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์  ฉายแสง และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 3 และ 4 ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน จำนวน 23 รายเข้าพบ

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 56

DSCF5623เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น (สนร.) ได้จัดงานสัมมนาการเตรียมพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับ นทร.ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา น.ส.พรพิศ สมวงษ์ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทโดยสรุปดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนของรองนายกรัฐมนตรี

RMT1ณ ร.ร.Shinjuku Japanese Language Institute

ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2556 รองนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา และเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โดยได้ไปเยือนโรงเรียนภาษา 1 แห่ง และหอพักนักเรียน 1 แห่ง ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2556

EDU1

ระหว่างวันที่ 17 -18 กันยายน 2556 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ และข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โดยได้ไปเยือนโรงเรียนภาษา 2 แห่ง ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4