อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศของ นทร.โอดอส4.3 ณ Sendagaya

SendagayaODOS4 

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวพรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ณ โรงเรียนสอนภาษา Sendagaya Japanese School เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 โดยในครั้งนี้มี นทร. ศึกษาที่โรงเรียนจำนวนทั้ง 8 ราย โดยจะศึกษาจนถึงเดือนมี.ค. 2559

น.ส.ณัฐกานต์ ชาญกว้าง น.ร.ทุนโอดอส3 สอนสูตรทำยำวุ้นเส้นในวารสารมหาวิทยาลัย

 

น.ส.ณัฐกานต์ ชาญกว้าง นักเรียนทุนหนึงอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ Reitaku University ได้มีโอกาสลงคอลัมน์ในวารสารของมหาวิทยาลัยฉบับที่ 146 ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2557 

โดย น.ส.ณัฐกานต์ได้สอนวิธีกาารทำยำวุ้นเส้น และได้เล่าถีงการมาเรียนและมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

สามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

รายงานการเยี่ยมนักเรียนทุนอำเภอฯของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 14-18 ก.ค. 57

ระหว่างวันที่14-18 กรกฎาคม 2557 นางนภาพร  กิตติธร นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ จากสำนักงาน ก.พ. หัวหน้าคณะติดตามประเมินผลการศึกษาของนักเรียนทุน หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (โอดอส)  ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะอีก 5 ราย จากสำนักงาน ก.พ. 3 ราย ได้แก่ น.ส. สุภร  ปุริสังคหะ  น.ส.นิรมล  ปลั่งพงษ์พันธ์ และน.ส.ปรียานุช  เรืองแจ่ม จากกระทรวงการต่างประเทศ 2 ราย ได้แก่ น.ส.มณฑา พรไตรรัตน์ และนางอมร  สิทธิเชียงพิณ ร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น  2 ราย ได้ไปพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย  โรงเรียนสอนภาษา หอพักและเยี่ยมนักเรียนทุน โอดอส รวม 5 แห่ง ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

นายณัฐพล คำแสนลาศ นทร. ทุนโอดอส3 เล่าเรื่องวิธีการเรียนลงในข่าวของโรงเรียนสอนภาษาJET Academy

นายณัฐพล คำแสนลาศ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ณ Kanazawa University เล่าเรื่องวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นลงในข่าวของโรงเรียนสอนภาษา JET Academy รายละเอียด  ที่นี่

งานพิธีจบการศึกษาของโรงเรียนสอนภาษาIntercult

Intercult

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่ สนร. ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 จำนวน 8 คน ที่ศึกษา ณ โรงเรียนสอนภาษา Intercult

โดยนักเรียนได้เข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 รวมเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน

นักเรียนทุกคนได้รับรางวัลอัตราเข้าเรียนดี โดยแบ่งเป็น

1. อัตราการเช้าเรียนมากกว่า 97 เปอร์เซนต์ ได้แก่ นางสาวณัฐกานต์  ชาญกว้าง,นางสาวฐิติมา   ไชยสิทธิ์, นางสาวนิตยา  นามนัย, นางสาวขวัญฤดี คำพูล

2. อัตราการเข้าเรียน 100 เปอร์เซนต์ ได้แก่ นางสาวปริยดา  อาบโคกสูง, นางสาวกุลวดี     สอนกลิ่น, นางสาวฐิติพร เชื้อวังคำ, นางสาวเมธินี   วงมาเกษ

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4