สรุปสัมมนานักเรียนทุนอำเภอฯรุ่นที่ 3และรุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 58

SUM 8771

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานสัมมนารวมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 รอบที่ 1, 2 และ 3 ขึ้น เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล และให้ นทร. ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ท่านสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนทุน

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมชมหอพัก Rikko Kaikanของคณะ ก.พ.เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 58

S  4374531

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 58 คณะ ก.พ. ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนอำเภอฯ นางแววพรรณ เสรีรัฐ และ น.ส.นิรมล ปลั่งพงษ์พันธ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหอพัก Rikko Kaikan

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ Kinki University, Wakayama Campus

Wakayama1

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ  สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน เดินทางไปพบผู้บริหารและนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ ณKinki University Wakayama campusเพื่อพูดคุยถึงความความเป็นอยู่และความก้าวหน้าทางการศึกษา ของนักเรียนที่เรียนอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประชุมในโอกาสที่ท่านเลขาธิการ ก.พ.และคณะมาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

Semi001

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่ท่านเลขาธิการ ก.พ. และคณะ เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่อยู่ในกรุงโตเกียวและบริเวณโดยรอบเข้าร่วมทั้งหมด 41 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยม นทร.ทุนโอดอสรุ่น 4.3 ณ JET Academyของท่านเลขาธิการ ก.พ.และคณะ

JET001

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เลขาธิการ ก.พ. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา และคณะ ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล  ผอ.ศกศ. นางสาวธนิดา  เตชะโชควิวัฒน์ พร้อมผู้ติดตาม 2 ราย และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บริหาร และนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4.3 ณ โรงเรียนสอนภาษา JET Academy

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4