งานพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนอำเภอฯรุ่นที่4.3 รอบที่ 2 ณ โรงเรียนสอนภาษาJET Academy

S  13263035

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.สมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น 2 ราย ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4.3 รอบที่ 2 จำนวน 3 คน ที่ศึกษา ณ โรงเรียนสอนภาษา JET Academy

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเยี่ยมนักเรียนทุนโอดอสรุ่น 4.3 รอบที่ 2 ณ JET Academy

S  13180948

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 2 ราย ได้ไปเยี่ยม นทร.ทุนโอดอสรุ่นที่ 4.3 รอบที่ 2 จำนวน 3 คน ที่ศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษา JET Academy

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสัมมนานักเรียนทุนโอดอส รุ่น 4.3 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59

71288

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สนร. ได้จัดสัมมนาเรื่องการเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4.3 รอบที่ 2

โดยในช่วงเช้า อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. สมใจ คล้ายสุบรรณ์ ได้กล่าวเปิดสัมมนา และให้โอวาทแก่นักเรียนทุนอำเภอฯ โดยขอให้นักเรียนระวังเรื่องสุขภาพ ใส่ใจในการเรียน และหากมีปัญหาขอให้ปรึกษา สนร. ทันที เพื่อหาทางออกร่วมกัน ท้ายสุดได้ให้พรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษา ได้มหาวิทยาลัยที่อยากเข้าสมความตั้งใจ

อ่านเพิ่มเติม...

งานพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนอำเภอฯรุ่นที่4.3 ณ โรงเรียนสอนภาษาSendagaya

Sen1

เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2559 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส.พรพิศ สมวงษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น 2 ราย ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4.3 จำนวน 7 คน ที่ศึกษา ณ โรงเรียนสอนภาษา Sendagaya Japanese School

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสัมมนาการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ นทร.ทุนอำเภอฯรุ่น4.3.2

S  9633822

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 สนร. ได้จัดสัมมนาเรื่องการเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4.3 รอบที่ 2

เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4