งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนทุนอำเภอ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

SeminarAug8-1

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่ง รุ่นที่ 4 จำนวน 15 ราย ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือนมีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการเตรียมตัวกลับประเทศไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ กับหน่วยงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่น อาทิ การยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน การปิดบัญชีธนาคาร การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ตลอดจนเส้นทางการประกอบอาชีพ และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนอำเภอฯรุ่นที่ 4 ณ Tokyo University of Technology

TUOT

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4  จำนวน 2 ราย ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Tokyo University of Technology  และพบอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนอำเภอฯรุ่นที่ 4 ณ Shibaura Institute of Technology

37052

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4  จำนวน 4 ราย ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Shibaura Institute of Technology, Toyosu Campus  และพบอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ศึกษา ณ Tokyo Denki University ณ Tokyo Senju Campus

DEnki1

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้ไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่ศึกษา ณ  Tokyo Denki University ,Tokyo Senju Campus และเข้าพบ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างชาติ เพื่อติดตามการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักเรียนทุน

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสัมมนานักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

TMA 5332

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้จัดงานสัมมนาสำหรับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 โดยมีการเสวนาเรื่องแง่คิดดีๆกับอาชีพข้าราชการ และการเตรียมตัวเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ 

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4