รายงานสัมมนานักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

TMA 5332

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้จัดงานสัมมนาสำหรับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 โดยมีการเสวนาเรื่องแง่คิดดีๆกับอาชีพข้าราชการ และการเตรียมตัวเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ 

อ่านเพิ่มเติม...

การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติในเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

และสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Infographic ที่นี่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้ารับราชการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ job.ocsc.go.th

 

รายงานการเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวของคณะตัวแทนนักเรียนทุนโอดอส 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

O3G1

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะตัวแทนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ได้แก่ นายนิวัฒน์ ไชยงาม นายมาวิน พวงประเสริฐ  นายพลรัตน์ เขียวคำปัน นางสาวอารีรัตน์ แซ่ตั๋น และนางสาวเมธินี วงมาเกษ เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อรับโอวาทและแสดงความขอบคุณในโอกาสสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการเดินทางไปพบอาจารย์และนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ณ Tokai University เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 61

S  19513448

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไป Tokai University เพื่อขอบคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ให้การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 19 ราย ที่ศึกษาที่ Shonan Campus เป็นอย่างดีมาตลอด 4 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ANN 7374

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่ง รุ่นที่ 3 จำนวน 116 รายและ รุ่นที่ 4 จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 117 ราย ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือนมีนาคม 2561 และ 2562 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการเตรียมตัวกลับประเทศไทย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ กับหน่วยงานต่างๆของประเทศญี่ปุ่น อาทิ การยกเลิกสัญญาเช่าบ้าน การปิดบัญชีธนาคาร การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ตลอดจนเส้นทางการประกอบอาชีพ และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการภายหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ และคณะ ก.พ. รวมทั้ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ และคณะมาร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาท รวมทั้งข้อคิดแนวทางในการกลับไปทำงานที่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4