รายงานการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนอำเภอฯรุ่นที่ 4 ณ Shibaura Institute of Technology

37052

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 4  จำนวน 4 ราย ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Shibaura Institute of Technology, Toyosu Campus  และพบอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่ศึกษา ณ Tokyo Denki University ณ Tokyo Senju Campus

DEnki1

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ และเจ้าหน้าที่ สนร. 2 ราย ได้ไปเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่ศึกษา ณ  Tokyo Denki University ,Tokyo Senju Campus และเข้าพบ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างชาติ เพื่อติดตามการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักเรียนทุน

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานสัมมนานักเรียนทุนหนึ่งอำเภอฯ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

TMA 5332

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้จัดงานสัมมนาสำหรับนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 โดยมีการเสวนาเรื่องแง่คิดดีๆกับอาชีพข้าราชการ และการเตรียมตัวเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ 

อ่านเพิ่มเติม...

การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติในเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004/ว2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

และสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวปฏิบัติข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ Infographic ที่นี่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้ารับราชการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ job.ocsc.go.th

 

รายงานการเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวของคณะตัวแทนนักเรียนทุนโอดอส 3 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา

O3G1

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะตัวแทนนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 3 ได้แก่ นายนิวัฒน์ ไชยงาม นายมาวิน พวงประเสริฐ  นายพลรัตน์ เขียวคำปัน นางสาวอารีรัตน์ แซ่ตั๋น และนางสาวเมธินี วงมาเกษ เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต เพื่อรับโอวาทและแสดงความขอบคุณในโอกาสสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4