น.ส.อัญรัตน์ สุจริต นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Japanese Olympiad in Informatic for Girls

UN

(ภาพจากSendai College)

นางสาวอัญรัตน์ สุจริต นักเรียนทุนรัฐบาลไทย โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฯ (โครงการโคเซ็น) จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ Sendai College ได้เข้าร่วมแข่งขัน Japanese Olympiad in Informatics for Girls ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 และได้รับรางวัล Fighting-Spirit Award 

การแข่งขัน Japanese Olympiad in Informatics for Girls เป็นการแข่งขันด้านโปรแกรมมิ่ง สำหรับนักเรียนหญิงโดยเฉพาะ โดยปีนี้จัดเป็นครั้งแรก ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหาผู้ชนะเลิศไปเข้าแข่งขัน European Girls’ Olympiad in informatics 

นางสาวอัญรัตน์ สุจริต ได้เล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ว่า เนื้อหาในการแข่งจะเป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องใช้การวิเคราะห์สูง จากนั้น ต้องนำกระบวนการคิดเขียนออกมาเป็นโปรแกรมสำหรับแก้โจทย์ปัญหา สิ่งที่ยากในการแข่งขันครั้งนี้คือ โจทย์ที่เป็นภาษาญี่ปุ่น ด้วยเวลาที่จำกัดสำหรับการทำโจทย์ใน 1 ข้อ  การทำความเข้าใจโจทย์ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นก็ใช้เวลาไปครึ่งหนึ่งแล้ว  นอกจากนั้น คือเรื่องของภาษา C++ ที่ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน เพราะปกติใช้แค่ภาษา C หรือ Python ในการเขียนโปรแกรมเป็นหลัก การแข่งขันครั้งนี้ เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ภาษา C++ และได้ประสบการณ์ในการเจอโจทย์ยากๆ พร้อมทั้งได้สิทธิ์ในการลงคอร์สออนไลน์ต่างๆ ที่ทางสมาคมจัดให้ด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญรัตน์ สุจริต และขอชื่นชมที่นักเรียนกล้าท้าทายความสามารถของตนเอง สนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ และแสวงหาประสบการณ์จากโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันต่างๆ

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3