นายกิตติภณ แก้วตา นักเรียนทุนไทยพัฒน์ฯ ได้รับรางวัล Media Expert Award

TANG

วันนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องตั้งนักเรียนทุนไทยพัฒน์ฯ นายกิตติภณ แก้วตา ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “Media Expert Award” ของทางสถานศึกษา น้องตั้งได้รับทุนรัฐบาลไทยและเดินทางมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว หลังจากศึกษาที่โรงเรียนสอนภาษา น้องตั้งได้สอบเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ณ School of Media Science, Tokyo University of Technology ได้ตามที่ตั้งใจไว้และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปีที่ 2

 รางวัลประกาศนียบัตร “Media Expert Award” ทางสถานศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมอบให้ทุกชั้นปีและรับมอบโดยตรงจากคณบดี ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติกับเหล่านักศึกษาเนื่องจากเป็นการแสดงถึงความมุมานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนผู้ได้รับรางวัล

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้ถามถึงเคล็ดลับพิเศษอะไรที่ทำให้น้องตั้งมีผลการเรียนดีเยี่ยมจนได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ขอให้น้องตั้งเล่าสู่กันฟังเพื่อเพื่อนๆ หรือรุ่นน้องจะได้นำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติต่อไปด้วย

น้องตั้งได้เล่าให้ฟังว่า สำหรับเทคนิคหรือเคล็ดลับในการเรียนให้ได้ดีนั้น ตนเองคิดว่าประกอบด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งนอกเหนือจากการจดบันทึกในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ เตรียมบทเรียนล่วงหน้า ทบทวนบทเรียนเป็นประจำและก่อนสอบแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญอีก 5 ประการหลักๆ ที่ควรคำนึงถึง ได้แก่

หนึ่ง “สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอื่นๆ” โดยมีความเชื่อว่า “หากเราเลือกคบบัณฑิต บัณฑิตก็พาเราไปหาผล เกื้อหนุนนำพากันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกัน ซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยการเข้าชมรมที่เราสนใจและพยายามคุยกับเพื่อนๆ ตั้งแต่วันแรกๆ ที่เข้าศึกษา

สอง “วางแผนการลงทะเบียนเรียนอย่างรอบคอบ” โดยอ่านรายละเอียด Syllabus หลักสูตรต่างๆ ให้ครบถ้วนมากที่สุด เลือกวิชาที่มีประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต โดยเน้นวิชาที่ชอบ หากแต่เป็นวิชาบังคับหรือวิชาที่ไม่ชอบ ให้ตั้งใจทำให้เต็มที่ก่อน ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็เป็นอีกเรื่อง พร้อมทั้งปรึกษารุ่นพี่ที่เคยผ่านประสบการณ์มา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่จะมีการจัดสรรบุคลากรเหล่านี้สำหรับนักเรียนต่างชาติ เช่น Tokyo University of Technology ได้จัด “ติวเตอร์” ให้กับนักเรียนต่างชาติแต่ละคนตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งหากเรามีข้อสงสัยใดๆ ก็สามารถหารือหรือถามติวเตอร์ได้อย่างไม่ต้องเขินอายเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้เป็นที่ปรึกษากับเรา

สาม “ข้อสอบเก่าสำคัญมาก” เพื่อที่จะได้รู้แนวทางข้อสอบ ทั้งกลางภาค ปลายภาค หากวิชาไหนมีข้อสอบเก่าก็ควรขวนขวายหาไว้ โดยส่วนใหญ่รุ่นพี่บางคนจะมีเก็บไว้หรือสามารถขอได้จากเพื่อนชาวญี่ปุ่นแต่ควรสนิทกันก่อนจะดีที่สุด แต่ถึงแม้จะมีข้อสอบเก่าก็ควรตั้งใจอ่านหนังสือเรียนด้วย

สี่ “ถามคำถามเมื่ออาจารย์เปิดโอกาส” ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากสงสัยอะไรแล้วไม่ถามอาจทำให้เข้าใจผิด เกิดผลเสียเป็นลูกโซ่ตามมาภายหลังได้ นอกจากนี้แม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดด้านภาษาแต่ไม่ควรเอาจุดดังกล่าวนี้มาทำให้ตนเองเสียประโยชน์ แต่ควรพลิกให้เป็นโอกาส พัฒนาตัวเองเรียนให้ได้เทียบเท่าหรือดีกว่าเจ้าของภาษาได้

ห้า “รักษาสมดุลของชีวิต” เนื่องจากผลการเรียนที่ดีควรมาจาก “ชีวิตที่ดี” ดังนั้นเราควรมีความสุขในทุกๆ วัน ทุกๆ ขณะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถึงแม้บ่อยครั้งสถานการณ์อาจตึงเครียดก็ตามทีเราต้องเข้มแข็ง เพราะเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว ภาระหน้าที่ ความฝันที่ต้องทำให้อนาคต ครอบครัว เพื่อน คนที่เรารักต่างก็รอคอยความสำเร็จของเราอยู่ที่บ้านที่เมืองไทย

และสุดท้ายพร้อมกับการเล่าถึงเคล็ดลับทั้งห้าประการนี้ น้องตั้งได้ฝากบอกมาด้วยว่า อยากเป็นหนึ่งในกำลังใจของนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกัน

 

 

 

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4