นักเรียนทุนแบบอย่าง น.ส.พิชชารีย์ กีรติธากุล

S  4415597

(ภาพถ่ายร่วมกับอัครราชทูต และ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ น.ส.พิชชารีย์ กีรติธากุล นทร.ทุน ก.พ. สาขาวิชา Environmental Engineering and ScienceDepartment of Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Stanford Universityน้องเบลล์เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.ส่วนกลาง) ที่ได้รับอนุมัติให้มาศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเข้าศึกษา ณ Ochanomizu University Senior High School

 ระหว่างที่ศึกษาน้องเบลล์มีผลการเรียนที่ดีมากมาโดยตลอด โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่หนึ่งเรียนได้เป็นอันดับที่ 7 และในปีที่สองขึ้นเป็นอันดับที่ 3 จากนักเรียนทั้งระดับชั้นชาวญี่ปุ่นจำนวน 122 คน และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเกรดเฉลี่ย 4.9 นอกจากนี้ยังเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนพร้อมทั้งให้ความดูแลและคำแนะนำเป็นที่พึ่งให้กับรุ่นน้องนักเรียนทุนรัฐบาลที่เดินทางมาศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นเดียวกัน สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ มักจะได้รับฟังคำชมเชยจากอาจารย์ที่โรงเรียนเกี่ยวกับน้องเบลล์อยู่เสมอๆ

หลังจากที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น้องเบลล์ได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา Environment and Energy Systems Department of Systems Innovation, Faculty of Engineering, The University of Tokyoและในระดับปริญญาโทได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศที่แตกต่าง มีความรู้ในเชิงทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกสามารถนำไปผสมผสานประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการสร้างเน็ตเวริค์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา

จากการรอเปลี่ยนเครื่องบินจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปประเทศไทยในวันที่             15 มิถุนายน 2559 น้องเบลล์ได้เดินทางมาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ เพื่อแสดงความระลึกถึงในฐานะผู้ดูแลนักเรียนและให้ทุนการศึกษาระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ และได้รายงานถึงความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาโทโดยได้นำสายสะพาย “The Stole of Gratitude” เป็นสายสะพายสีแดงซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยและเป็นสิ่งที่นักศึกษาใช้สำหรับคล้องคอในงานพิธีสำเร็จการศึกษาและจะนำมามอบให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนจนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ 

ในการนี้อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เป็นตัวแทนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ รับมอบสายสะพาย “The Stole of Gratitude” และถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกในความสำเร็จ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ มีความซาบซึ้งและภาคภูมิใจกับความสำเร็จนี้ด้วยและขอให้น้องเบลล์เดินทางโดยสวัสดิภาพกลับไปสู่ประเทศไทยเข้าปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศสมกับความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้องเบลล์ที่จะกลับไปรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา

S  4415596

 (ภาพถ่ายร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และพี่ๆสนร.)

 

 

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4