ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์กรุณาฯ ศึกษาจบป.เอก 2ปีครึ่ง

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กรุณารักษวิณ นักเรียนทุน สกอ. ศึกษาจบระดับปริญาเอก สาขาวิชา Urban Design  Graduate School  of Engineering, Osaka City University ด้วยระยะเวลาเพียง 2 ปีครึ่ง

สนร. จึงขอนำเคล็ด (ไม่)ลับในการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์มาเล่าให้ฟังกันค่ะ

ก่อนที่จะไปฟังเคล็ด (ไม่)ลับในการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ สนร. ขอแนะนำประวัติอาจารย์คร่าวๆดังนี้ค่ะ

น.ส.กรุณา รักษวิณ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุน สกอ. มาศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปีสาขาวิชาวิศวกรรมผังเมือง ณ Graduate School  of Engineering, Osaka City University โดยเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งแต่ 31ต.ค. 2551

แม้ว่าระยะเวลาของหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะกำหนดไว้ 3 ปีแต่อาจารย์กรุณาฯ มีความพากเพียรสามารถศึกษาได้จบก่อนระยะเวลาของหลักสูตร

สนร.จึงถือโอกาสนี้ สัมภาษณ์อ.กรุณาฯ ถึงเคล็ด (ไม่) ลับ ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศญี่ปุ่น มีใจความดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากทุนที่ได้รับอยู่ในสาขา ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (Language, Art, and Culture) สาขาย่อยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและปรัชญา (Sustainable Tourism/ Philosophy)ซึ่งเป็นกรอบความรู้ที่สนใจจะทำวิทยานิพนธ์ประกอบกับพื้นการศึกษาของตัวเองเป็นสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง (Achitecture and Urban design)

เริ่มแรกนั้นได้ลองหาสถานที่ศึกษาโดยตีกรอบพื้นฐานชีวิตของตนเองก่อน อันแรกคือเรื่องกินอยู่ควรจะใกล้เคียงกับประเทศไทย เพราะไม่อยากเสียเวลาปรับตัวมากเรื่องที่สองคือไม่หนาวมาก เพราะเป็นคนขี้หนาวเรื่องสุดท้ายคือไม่อยูใจกลางเมืองใหญ่ที่ต้องแข่งขันสูงเพราะไม่อยากเสียเวลากับการเดินทางและค่อนข้างติดชีวิตที่เรียบง่าย พอตีกรอบปุ๊บก็เหลือไม่กี่ประเทศ และญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้น

ขณะที่ค้นหามหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจัดประชุมนานาชาติร่วมกับ Osaka City University และได้พบกับ Professorท่านหนึ่งได้ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อที่จะทำวิทยานิพนธ์ ซึ่ง Professor ท่านนี้ได้ช่วยเหลือโดยการติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาของ Osaka City University ให้ประสานงานให้ทุกอย่างจนได้เข้าศึกษาที่นี่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจเข้าเรียนที่นี่ คือ อาจารย์ที่ปรึกษา (Supervisor) คุยกันรู้เรื่องและทำงานในเรื่องเดียวกันกับที่เราสนใจและวันที่ได้มาสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่เราเห็นลักษณะกายภาพของสถานที่เรียนทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และวันนั้นได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนทั้งหมดและได้รับคำตอบว่า ไม่ต้องมี Coursework และให้นำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติที่มี Peer Reviewer อย่างน้อย 2 และภายในประเทศญี่ปุ่นอีก 1 รวมเป็น 3 และก่อนจะส่งผลงานไปต้องให้อาจารย์ตัดสินใจก่อนว่าการประชุมนั้นเป็นที่ยอมรับหรือไม่

การส่งงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าหนักหนากว่าการเรียน coursework เพราะต้องส่งงานทุกสองสัปดาห์ และบางสัปดาห์ก็ต้องกลับไปทำมาใหม่ทั้งหมดสร้างความเครียดให้กับชีวิตพอสมควร

อยากแนะนำสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาที่ญี่ปุ่นว่าก่อนอื่นต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้มั่นใจก่อนว่าสามารถให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ของเราได้แน่ๆไม่ครุมเครือ ถ้าจะให้ดี ควรสอบหัวข้อให้ได้ก่อนเข้ารับการศึกษาเพราะจะช่วยให้มองเห็นภาพปลายทางของการศึกษาได้ชัดขึ้นและขณะที่ศึกษาควรทำตัวเองให้เป็นแก้วที่ว่างเปล่าพร้อมรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นแนวคิดที่คิดว่าน่าจะดีกว่าเชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่รับฟังอะไร

การสอบวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) แบ่งเป็นสามครั้งแต่ละครั้งห่างกันประมาณหนึ่งเดือนโดยส่วนตัวแล้วได้นำเสนอผลงานในการประชุมต่างๆจนครบหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดและก่อนที่จะขอสอบได้ทำเล่มวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว กระนั้นแต่ละครั้งที่สอบก็จะมีการแก้ทุกครั้ง จนกระทั่งกรรมการพอใจและประเมินให้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ได้

จะเห็นว่าสองปีครึ่งที่เรียนนั้นแบ่งเป็นการทำงานจริงๆอยู่ 2 ปี เมื่อได้ข้อมูลระดับหนึ่งก็เขียน Paper ส่งไปตามที่ประชุมต่างๆและใช้เวลาเขียนเล่ม ประมาณสี่เดือนทั้งนี้ตอนเก็บข้อมูลเผื่อเวลาเก็บซ่อมด้วยเพราะซ่อมอยู่หลายครั้งเหมือนกันส่วนครึ่งปีหลังเป็นการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

สำหรับผู้ที่สนใจมาเรียนในสาขานี้ (Urban Design) Lab ในประเทศญี่ปุ่นจะใช้คำนี้น้อยมาก ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของการทำงานของแต่ละ lab ว่าเป็นอย่างไรเท่าที่สังเกตการเรียนการสอนของที่นี่เป็นการทำงานที่หนักทั้งอาจารย์และนักศึกษาและทำงานคงเส้นคงวา คือ หนักอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

ท้ายนี้อยากจะขอให้เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับกับโลกทัศน์ใหม่ๆ โชคดีนะคะ

สนร. หวังว่าข้อแนะนำและวิธีการเรียนของอาจารย์ที่แนะนำมาจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและนักเรียนไทยที่ต้องการมาศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในอนาคตด้วยค่ะ

สนร. ขอขอบคุณอาจารย์กรุณา รักษวิณที่สละเวลาเล่าประสบการณ์การศึกษาที่มีค่าให้แก่นักเรียนไทยท่านอื่นๆฟังและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้อาจารย์กรุณา มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ

อาจารย์กรุณาฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ สนร.และของรัฐบาลไทยที่ได้บุคคลากรดีๆมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยค่ะ

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4