แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของนางสาวสุวรักษ์ วงษ์โท นักเรียนทุน ก.พ. 10 เมษายน 2567 879
ขอแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ นายวรพล เกตานนท์ นักเรียนทุน ก.พ. 09 เมษายน 2567 873
ขอแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ นายมงคลชัย สุขมี นักเรียนทุน ก.พ. 28 กันยายน 2566 966
นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Hachinohe College ได้รับรางวัลพิเศษ จากกิจกรรม “การสอน Programming ให้เด็กนักเรียน” 10 สิงหาคม 2565 1244
นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Akashi College ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์สำหรับนักเรียนต่างชาติ 09 สิงหาคม 2565 1207
นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Sendai College ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน Business Contest of Oberlin University 08 สิงหาคม 2565 1186
นางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ นักเรียนทุนรัฐบาล ได้รางวัลจากการแข่งขัน The 32th Kosen Programming Contest (Pro-con) 2021 14 มิถุนายน 2565 1363
น.ส.อัญรัตน์ สุจริต นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Japanese Olympiad in Informatic for Girls 05 กรกฎาคม 2564 1417
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุนโครงการจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรชวิทยาลัย ศึกษา ณ Ibaraki College 20 เมษายน 2564 2411
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.นภัทร เจริญนภารัตน์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเศรษฐกิจภูมิภาคคันโต 07 ธันวาคม 2563 1304

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3