แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Hachinohe College ได้รับรางวัลพิเศษ จากกิจกรรม “การสอน Programming ให้เด็กนักเรียน” 10 สิงหาคม 2565 111
นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Akashi College ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์สำหรับนักเรียนต่างชาติ 09 สิงหาคม 2565 79
นักเรียนทุนโครงการโคเซ็น ศึกษา ณ Sendai College ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขัน Business Contest of Oberlin University 08 สิงหาคม 2565 74
นางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ นักเรียนทุนรัฐบาล ได้รางวัลจากการแข่งขัน The 32th Kosen Programming Contest (Pro-con) 2021 14 มิถุนายน 2565 360
น.ส.อัญรัตน์ สุจริต นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Japanese Olympiad in Informatic for Girls 05 กรกฎาคม 2564 503
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลภัทร อินต๊ะวงศ์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทยทุนโครงการจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรชวิทยาลัย ศึกษา ณ Ibaraki College 20 เมษายน 2564 1481
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.นภัทร เจริญนภารัตน์ นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานเศรษฐกิจภูมิภาคคันโต 07 ธันวาคม 2563 384
น.ส.สุพรรษา นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณฯ ศึกษา ณ สถาบันโคเซนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 21 มกราคม 2563 705
น.ส.นันท์นภัส นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณฯ ศึกษา ณ สถาบันโคเซนได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 09 มกราคม 2563 1382
น.ส.ดวงพร นักเรียนทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณฯศึกษา ณ สถาบันโคเซน ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน 08 มกราคม 2563 766

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3