อาจารย์ที่ปรึกษาคืออะไร ควรหาอย่างไร

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึงอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน แผนการวิจัยและวิชาที่เรียนสถานศึกษาบางแห่งจำเป็นต้องติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตกลงยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถเข้าศึกษาได้ วิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาคือการขอร้องให้อาจารย์ผู้สอนจากมหาวิทยาลัยที่ตนเคยศึกษาเป็นผู้แนะนำให้นอกจากนี้สามารถหาได้จากรายนามหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาการค้นคว้าวิจัยhttps://www.jst.go.jp/ และ http://researchmap.jp/

อ่านเพิ่มเติม...

การเตรียมตัวเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่น

ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ญี่ปุ่นควรจะต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3