ข้อมูลมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ป.ตรี

 

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีการสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4-6ปี)

จำนวน 773 แห่ง นักศึกษา 2,527,319 คน (ข้อมูลปีพ.ศ. 2552)

ตารางแสดงประเภทของมหาวิทยาลัยและจำนวนนักศึกษา

ประเภท

จำนวนมหาวิทยาลัย (แห่ง)

จำนวนนักศึกษา (คน)

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเอกชน

 86

92

595

 452,225

118,063

1,957,031

รวม

 773

 2,527,319

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล (国立)ดูได้ ที่นี่

รายชื่อมหาวิทยาลัยท้องถิ่น (公立)ดูได้ ที่นี่

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน (私立) ดูได้ ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4