มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงยังไม่มีฐานข้อมูลรวมเพื่อหาข้อมูล ณ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ Tohoku U., U. of Tsukuba, The U. of Tokyo, Nagoya U., Kyoto U., Osaka U., Kyushu U., Keio U., Sophia U., Meiji U., Doshisha U., Ritsumeikan U.

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางคณะก็มีจัดสอนภาษาอังกฤษในบางหลักสูตร ซึ่งต้องหาข้อมูลเจาะไปตามมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะหรือหาข้อมูลได้ที่

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/10/01/degree_english_190927.pdf

ข้อมูลมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ป.ตรี

 

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีการสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4-6ปี)

จำนวน 773 แห่ง นักศึกษา 2,527,319 คน (ข้อมูลปีพ.ศ. 2552)

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3