วันหยุดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น ใช้ปฏิทินวันหยุดเดียวกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ดังนี้

2024OfficialHolidays page-0002

ค่าใช้จ่ายในการมาเรียนที่ญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการมาศึกาษาระดับต่างๆการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และรายละเอียดในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถอ่านข้อมูลได้จากเวปไซด์ของJASSO หรือคลิกที่นี่

หน้า 4

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT)

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นการสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES)โดยจัดสอบในหลายจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้น มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ และตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปจะเริ่มจัดสอบในรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจาก 4 ระดับมาเป็น 5 ระดับ และจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม

อ่านเพิ่มเติม...

การสอบEJU

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) คือการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานและความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ซึ่งสามารถเข้าสอบได้ 16 แห่ง ใน 13 ประเทศโดยไม่จำเป็นต้องมาสอบที่ประเทศญี่ปุ่น จะมีการจัดสอบ 2 ครั้ง/ปี ในเดือนมิถุนายนและครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำหรับผู้ที่อยู่ญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาของญี่ปุ่นในที่นี้ คือระบบที่ให้นักศึกษาต่างชาติที่ยังคงศึกษาและได้รับหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยในประเทศของตนมาศึกษาในญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาจนถึง 1 ปีตามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสามารถยื่นความจำนงได้ที่มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่สามารถดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีโครงการดังกล่าวได้ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3