ค่าใช้จ่ายในการมาเรียนที่ญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการมาศึกาษาระดับต่างๆการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และรายละเอียดในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถอ่านข้อมูลได้จากเวปไซด์ของJASSO หรือคลิกที่นี่

หน้า 37

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test : JLPT)

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นการสอบภายในประเทศญี่ปุ่นจัดโดยสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES)โดยจัดสอบในหลายจังหวัดที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนอกประเทศญี่ปุ่นนั้น มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบ และตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปจะเริ่มจัดสอบในรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนจาก 4 ระดับมาเป็น 5 ระดับ และจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม

อ่านเพิ่มเติม...

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4