ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ

 

ข้อมูลทุนการศึกษาต่างๆ

รายละเอียดทุนต่างๆมีดังต่อไปนี้

1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)

    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยหรือคลิกที่นี่

2. ข้อมูลทุนJASSO  ข้อมูลทุนองค์กรเอกชนในประเทศญี่ปุ่น  ข้อมูลทุนองค์กรท้องถิ่นของญี่ปุ่นและองค์กรระหว่างประเทศ

    สามารดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

3. ข้อมูลทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

4. ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

   สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

     facebook เครือข่ายทุน สกอ ที่นี่

5. ข้อมูลทุนการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ.

   สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3