รายนามเวปไซต์และหมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ

สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

http://www.thaiembassy.jp

Tel.03-5789-2433(09.00-12.00, 13.00-17.00)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร โอซากา Tel.0662-62-9227
Japan Study Support http://jpss.jp/eng/index.html
สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ) http://www.tsaj.org/
Japan Student Services Organization http://www2.jasso.go.jp/index_e.html
The Metropolitan Tokyo Professional Institute Association (E) http://tsk.or.jp/tebiki/english/home.html
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโตเกียว Te:03-3503-3333 Fax: 03-3502-6420
ตำรวจ 110
เพลิงไหม้ เรียกรถพยาบาล/หน่วยกู้ภัย 119
เทียบเวลา 117
เช็คสภาพอากาศ 177
การบินไทย สาขาโตเกียว Tel.03-3503-3311 Fax. 03-3503-3323
แจ้งย้ายโทรศัพท์ 116

 

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3