ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันนานาชาติ

สนร.ขอแนะนำโฮมเพจขององค์กร CLAIR (Council of Local Authorities for International Relations) ซึ่งมีการทำคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างด้าว

สนร.จึงขอแนะนำให้นักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทญี่ปุ่นอ่านเป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติระหว่างศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3