การรับมือแผ่นดินไหว

ขอให้นักเรียนไทยทุกท่านที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวโดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือการรับมือแผ่นดินไหวที่ลงในเวปนี้ได้จากเขตที่ท่านอาศัยอยู่

นอกจากนี้ หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงให้ใช้บริการฝากข้อความเบอร์ 171  เพื่อสอบถามความปลอดภัยและแจ้งข่าวสารให้แก่ครอบครัว (บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)

วิธีใช้งานทำได้ดังต่อไปนี้

วิธีการบันทึกข้อความ

กด 171 กด 1 ตามด้วยรหัสทางไกล (เช่น โตเกียว 03 เป็นต้น) และกดเบอร์โทรศัพท์ XXX-XXXX

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยควรใส่หมายเลขโทรศัพท์บ้านของตนเองและผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ประสบภัยก็ควรใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่ต้งการติดต่อ

วิธีการฟังข้อความ

กด 171 กด 2 ตามด้วยรหัสทางไกล (เช่น โตเกียว 03 เป็นต้น) และกดเบอร์โทรศัพท์ XXX-XXXX

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยควรใส่หมายเลขโทรศัพท์บ้านของตนเองและผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ประสบภัยก็ควรใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่ต้งการติดต่อ

การบันทึกของระบบฝากข้อความสำหรับแจ้งภัยพิบัตินั้นกำหนดไว้ที่ภายใน 30 วินาที และข้อความจะถูกบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 2 วัน (48 ชั่วโมง)หลังจากนั้นจะถูกลบโดยอัติโนมัติ

ระบบฝากข้อความสำหรับแจ้งภัยพิบัตินั้นแม้ในขณะที่ไม่มีภัยพิบัติก็สามารถทดลองใช้ได้แต่ทว่าจะจำกัดการใช้ได้เฉพาะ

1. ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้น เดือนมกราคม)

2. ช่วงสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติ (30 ส.ค. - 5 ก.ย.)

3. ช่วงสัปดาห์แห่งอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ (15 ม.ค. - 21 ม.ค.)

ในการใช้เพื่อทดสอบนั้นผู้ใช้ต้องเสียค่าโทรศัพท์ในอัตราปกติทั้งนี้ระบบฝากข้อความสำหรับแจ้งภัยพิบัตินั้นใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้มือถือนั้นมือถือแต่ละยี่ห้อจะมีการให้บริการดังกล่าวอยู่ โดยเรียกว่า 災害用伝言板 (さいがいようでんごんばん)เป็นการเขียนข้อความฝากไว้ โดยสามารถทดลองใช้ได้ตามเวลาข้างต้น

การใช้  災害用伝言板 (さいがいようでんごんばん)สามารถดูได้ที่นี่

ขอให้นักเรียนทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว

คู่มือการรับมือแผ่นดินไหวฉบับภาษาไทยสามารถอ่านได้ที่นี่

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4