การใช้Disaster Message Board

ขอให้นักเรียนไทยทุกท่านที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวโดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือการรับมือแผ่นดินไหวที่ลงในเวปนี้ได้จากเขตที่ท่านอาศัยอยู่

นอกจากนี้ หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงให้ใช้บริการฝากข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อสอบถามความปลอดภัยและแจ้งข่าวสารให้แก่คนรอบข้าง และ สนร. (บริการนี้การส่งข้อความใช้ได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นแต่สามารถเช็คข้อความที่บันทึกได้จากInternet)

วิธีใช้งานให้ศึกษาจากบริษัทมือถือแต่ละยี่ห้อวิธีใช้งานของ Smart Phone จะแตกต่างกับมือถืออื่นๆ (สำหรับผู้ใช้ Smart Phoneให้ปิดระบบWi-Fiก่อนใช้Disaster Message Board)

สำหรับไอโฟนระบบนี้จะใช้ได้เฉพาะการตั้งเครื่องที่มีค่าการใช้งานอยู่ที่ญี่ปุ่นผู้ใดตั้งเป็นประเทศไทย กรุณาแก้ไขก่อน  ศึกษาวิธีการตั้งค่าประเทศใหม่ได้ที่นี่

ขอให้ น.ร. ทุกท่าน ศึกษาวิธีใช้และทดลองใช้จริงดู

เพื่อว่าถึงเวลาจะได้สามารถติดต่อกันได้

รายละเอียดวิธีใช้สามารถดูได้จากลิ้งค์ต่อไปนี้

ทั้งนี้ มือถิอแต่ละรุ่นหน้าจอที่แสดงผลลัพธ์อาจไม่เหมือนกับคู่มือการใช้งาน ให้ น.ร.  สังเกตุคีย์เวิร์ดและลองทำดู สำหรับหน้าจอภาษาอังกฤษ จะอยู่ท้ายๆให้ลองเลื่อนหน้าจอลงไปจนเจอคำว่า English เพื่อเข้าสู่หน้าจอภาษาอังกฤษ

1. คู่มือการใช้งาน Disaster Service Boardของ Softbank าษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น 

2. คู่มือการใช้งาน Disaster Service Boardของ AU ภาษาอังกฤษ    ภาษาญี่ปุ่น

3. คู่มือการใช้งาน Disaster Service Boardของ Docomo  ภาษาอังกฤษ   ภาษาญี่ปุ่น

4. คู่มือการใช้ Disaster Service Boardของ Web 171 ใช้ผ่านเวปไซต์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น

หรือดูข้อมูลภาษาไทยที่ สนร. จัดทำขึ้นที่นี่

ระบบฝากข้อความสำหรับแจ้งภัยพิบัตินั้นแม้ในขณะที่ไม่มีภัยพิบัติก็สามารถทดลองใช้ได้แต่ทว่าจะจำกัดการใช้ได้เฉพาะ

1. ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้น เดือนมกราคม)

2. ช่วงสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติ (30 ส.ค. - 5 ก.ย.)

3. ช่วงสัปดาห์แห่งอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ (15 ม.ค. - 21 ม.ค.)

อย่างไรก็ตาม น.ร. สามารถเข้าไปทำการศึกษาวิธีใช้และลงทะเบียนอีเมลคนที่เราต้องการติดต่อเวลาฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ ขอให้ น.ร. บันทึกเบอร์ สนร.และอีเมล์ดังต่อไปนี้

Tel: 080-5675-4000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทั้งนี้ ในข้อความที่ส่ง ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุลจังหวัดที่อยู่ ณ ปัจจุบัน และทุนการศึกษาอย่างย่อ เช่น ก.พ. ไทยพัฒน์ ใช้ CSC, ก.ต.ใช้ FA, สกอ. UA, อว. (ก.วิทย์ฯ เดิม) ST  ,โอดอส ODOS เป็นทุนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ KOSEN อื่นๆ ให้ใช้ Other

เช่น    Somchai Rakthai TOKYO UA  เป็นต้น

เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความปลอดภัยของทุกท่าน 

หากนักเรียนมีปัญหาในการติดตั้ง ให้โทรมาปรึกษา สนร.ที่ 03-5424-0652

เนื่องจากระบบนี้สามารถเช็คข้อความได้จากทาง Internet ขอให้นักเรียนอธิบายระบบให้ผู้ปกครองที่ไทยทราบและอธิบายวิธีการเช็คข้อความ โดยข้อความที่บันทึกสามารถเช็คได้โดยการเข้า link ดังต่อไปนี้

Softbank: http://dengon.softbank.ne.jp/E

AU: http://dengon.ezweb.ne.jp/E/service.do?p1=dmb221

DOCOMO: http://dengon.docomo.ne.jp/Etop.cgi

http://anpi.jp/top?lang=en&enc=idMf8idyvby37kI_Nvz2Sw

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4