รายงานการเยี่ยมนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่ 4 ณ Yokohama City University

YOKO1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวยูโกะ ชิโมะฮิระ และนางชุติมา อุชิดะ เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนไปเยี่ยมนายณภัทร วศินนิติวงศ์ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา Life and Environmental Science และขอบคุณอาจารย์ Professor Tomohiro BAN อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน ที่ดูแล และให้คำแนะนำในการทำวิจัยจนสามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตร

 

นายณภัทรฯ ได้ทำวิจัยเรื่อง Effects on Growth and Yield of Lowland and Upland Rice from Changing Condition of Cultivation Environments ซึ่งนายณภัทรฯ ได้นำเสนอให้ทาง สนร. โดยเป็นการวิจัยเรื่องการปลูกข้าวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากปกติ โดยข้าว นิยมปลูก 2 รูปแบบ คือ แบบในนา และในไร่ ในนาคือพื้นที่ที่มีน้ำขัง ในไร่คือไม่มีน้ำขัง สำหรับเมืองไทยนั้น ปลูกในไร่มักทำในภาคเหนือและภาคใต้ คิดเป็นอัตรา 10 เปอร์เซนต์ ของผลผลิตในประเทศ โดยได้ใช้ข้าวญี่ปุ่นในการทดลอง เป็น ข้าวจ้าว และข้าวเหนียว ปกติข้าวจ้าวนิยมปลูกในนา ส่วนข้าวเหนียวปลูกในไร่ โดยได้นำข้าวทั้ง 2 ชนิด มาทดลองปลูกในวิธีที่ต่างจากเดิม คือ ข้าวจ้าวปลูกในแปลงทดลองจำลองการปลูกแบบไร่ และข้าวเหนียวปลูกในแปลงทดลองจำลองการปลูกแบบนา ผลที่ได้ ข้าวที่ปลูกแบบในนาจะมีลำต้นที่สูงกว่า แต่จำนวนเมล็ดข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่บวไม่มีความแตกต่างกัน ทำให้ทราบว่าต้นข้าวก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้YOKO2

 ทั้งนี้ สถาบันวิจัย Kihara Institute for Biological Research ที่ Professor Tomohiro BAN ประจำอยู่นั้น เป็นสถาบันวิจัยที่ก่อตั้งโดย Dr.Hitoshi KIHARA ผู้ที่ทำให้โลกได้รู้จักความรู้ในเรื่อง genomic โดยเน้นศึกษาในพืชกลุ่มข้าวสาลี นอกจากนี้ยังเป็นที่คิดค้นแตงโมไม่มีเมล็ดเป็นที่แรกของโลกอีกด้วย

YOKO3

Latest News

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4