Logo

สนร.เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการเรียนพร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ. Gunma U. และ U. of Toyama

S  58482696

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปจังหวัดกุนมะและจังหวัดโทยามะเพื่อเยี่ยมและติดตามผลการเรียน ถามไถ่ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ Gunma Universityและ University of Toyama ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ตามลำดับ

 อาจารย์สรวินท์ ปูคะภาค (วินท์) ได้เดินทางมาศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเครื่องกล ที่ Gunma University เมื่อเดือนเมษายน 2562 ปัจจุบันศึกษาอยู่ปีแรกของหลักสูตร เมื่อแรกเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นเราได้คุยปฐมนิเทศกันทางโทรศัพท์ จึงเป็นครั้งแรกที่ สนร.ได้พบกับอาจารย์วินท์ เรานัดเจอกันที่ทางออกของสถานีรถไฟคิริวซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตคิริว สำหรับวิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุด คือ การนั่งรถไฟชินกันเซ็นสายโทคิจากสถานีต้นทางคือสถานีโตเกียว และต่อด้วยรถไฟสายเจอาร์เรียวโมที่สถานีทากะซะคิ โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากพบและทักทายกันเล็กน้อยได้เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมพูดคุยถึงชีวิตการเรียนและการใช้ชีวิตที่นั่น ซึ่งที่ผ่านมาในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตอาจารย์วินท์ยังไม่พบกับปัญหาใดๆ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีเพื่อนนักศึกษาชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในห้องทดลองเดียวกัน อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันบ้าง แต่น่าจะดีขึ้นเพราะขณะนี้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาต่างชาติ ค่าใช้จ่ายที่ได้รับเพียงพอต่อการใช้ชีวิต และพักอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยซึ่งสะอาดและกว้างขวางพอตัว

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง ได้ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งปกติสามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารประจำทางโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

อาจารย์วินท์ได้พาเยี่ยมชม Gunma University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ประกอบด้วยวิทยาเขต 4 แห่ง และที่วิทยาเขตคิริว ที่เป็นที่ตั้งของคณะ Science and Technology ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตวิทยาลัย มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลักๆ สำหรับนักศึกษา เช่น มีห้องสมุด สหกรณ์ โรงอาหาร มียิมสำหรับให้นักศึกษาเล่นกีฬา และมีการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาต่างชาติ บรรยากาศภายในวิทยาเขต มีความสงบเงียบเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ชอบความวุ่นวายในเมืองใหญ่

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้น สนร.ได้เดินทางไปยังจังหวัดโทยามะ เพื่อไปเยี่ยมอาจารย์ฌานิกา จันทสระ (แอน) ที่ศึกษา ณ University of Toyama ในระดับปริญญาเอกปีที่ 3 ในด้านเคมี หลังจากรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เราได้ขึ้นรถรางจากสถานีโทยามะไปยังสถานีไดกาคุมะเอะซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตโกฟุคุ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ได้บรรยากาศแบบออกย้อนยุคเล็กน้อยจากการนั่งรถรางท่ามกลางฝนที่ตกพรำๆ

University of Toyama เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลเช่นเดียวกัน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2493 ได้ผนวกรวมกับ Toyama Medical and Pharmaceutical University (ก่อตั้งปี พ.ศ.2518) และ Takaoka National College (ก่อตั้งปี พ.ศ.2526) ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 โดยใช้ชื่อเป็น University of Toyama จึงประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขต และอาจารย์แอนศึกษาอยู่ที่ Graduate School of Science and Engineering for Education ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตโกฟุคุ ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอนไซม์ในดิน ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยดำเนินไปได้ด้วยดี อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลดีมาก มีความละเอียดอ่อน เข้าใจจิตใจของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องมาเรียนในประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศตนเอง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาในกลุ่มเพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องร่วมห้องวิจัยเดียวกัน

นอกจากการถามไถ่เรื่องเกี่ยวกับด้านการเรียนแล้ว ยังมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารจากเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตและ สนร. การสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยด้วยกันเพื่อช่วยเหลือกันในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และหลังจากที่เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแล้ว สนร.ได้ไปยังบริเวณที่พักของนักเรียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษาเพื่อดูสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรอบที่พักของนักเรียนด้วย

สนร.คาดหวังว่ากิจกรรมการเดินทางไปพบนักเรียนทุนนี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อถามไถ่เกี่ยวกับการปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นของนักเรียนแล้ว จะสามารถสร้างความใกล้ชิดและคุ้นเคยให้เกิดขึ้นระหว่าง สนร.เพิ่มมากยิ่งขึ้นและให้นักเรียนได้ทราบว่า สนร.เป็นกำลังใจและพร้อมให้คำปรึกษาหากนักเรียนประสบกับปัญหาและอุปสรรคใดๆ เสมอ

Royal Thai Embassy 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo JAPAN 141-0021.
Copyright © 2013 | Office of Educational Affairs in Japan All rights reserved.